Sumak üretimi 8 yılda 5 tekmil arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan “Sumak Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi”ne bakarak, Türkiye florası, dünyada 3 bio-coğrafyanın kesiştiği, 2 jen merkezini barındıran konumu ve katıksız nebat örtüsünde yer kayran 11 bin 707 bitki taksonu ile balaban tıpkı zenginliğe topluluk. Sumak yetiştiriciliği fail bir nice ülkede politik ve konuşu sebeplerle üretimin azalması sonucunda, bu ürüne olan murat temas sabık sene artıyor Sumağın istihsal ve dış satım potansiyeli dikkate alındığında, pazarlama stratejisiyle Türkiye’nin aut pazarda global üstünlüğe cemaat olabileceği hesap pusulası ediliyor. Türkiye’de suma üretimi 2012-2019 döneminde 3 tondan 16 tona yükseldi. Dünyada sumağın doğadan yer fazla toplandığı ülkelerden olan Türkiye’de, ticarete sunulan im miktarı 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona ulaştı. Ekincilik ve Orman Bakanlığı Örgensel Ekincilik Üretimi Araç Sistemi 2019 verilerine bakarak, 22 müstahsil yoluyla 114 dekar alanda 21,6 titrem uzvi sumak üretimi yapıldı. Uzvi üretim işleyen 12 dikici, mecmu 61,85 dekar alanda 6 bin 185 liralık terviç ödemesinden faydalandı. Ekinci Anahtar Sistemi’nde 2010’da 6 yetiştirici kayıtlı istihsal yaparken, 2019’da 131 yetiştirici 19 bin 368 dekar alanda üretim gerçekleştirdi. Orman Genel Müdürlüğü’nce envanter çalışmaları tamamlanan bitkilerden olan sumak, 11 Orman Havza Müdürlüğü sınırları içerisinde 14 bin 250 hektarlık aynı alana yayıldı. Alelhusus baharat formunda mikro içre ve dışında ticari değeri ve talebi faziletli olan sumağın ihracat miktarı, global krize karşın yıllar itibariyle artım gösterdi. Sumak baharatı ihracatı 2010-2019 döneminde 1.178 tondan 2 bin 89 tona imdi. Bu dönemde sumak ihracatından sağlanan sağlık 2 milyon 145 bin dolardan 4 milyon 801 bin dolara yükseldi. 2010 ve 2019 yıllarında sumak baharatı ihracatı yapılan ülkeler sırasıyla İsrail, Ürdün ve BENDE oldu. Sumak baharatının 2010’da ithalatı yapılmazken, 2019’da Irak, Lübnan ve İran’dan hep 721 titrem dış alım gerçekleştirildi. Ürünün 20 almanak soylu erki ömrü süresince hep 533 bin 240 teklik yatırım tutarına eşit, 1 milyon 792 bin 800 lira sağlık getirebiliyor. Bu durumda, bütün 1 milyon 239 bin 560 teklik brüt kar elde edilebiliyor.
Share: