Türkiye, AB’nin sınırda karbon düzenleme uygulamalarını destekliyor

Dünyada gelişen belde sorunlarına paralel olarak Türkiye de üzerine düşeni yaparak hem çevreyi arkalamak hem bile diğer ülkelerle iş birliğini bu merkezde yürütmenin yollarını arıyor. Tecim Bakanlığı’nca yayınlanan “Yeşil Antant Eylem Planı”na göre; Türkiye, Avrupa Birliğinin (DENIZ) “sınırda karbon düzenlemesi” uygulamasının, SUTAŞ’ye yönelik tecim üzerindeki etkilerinin sınırlanmasına yönelik çalışmalar yürütecek. Türkiye, “belirlenen sektörlerde ithalat fiyatının, eşyanın karbon içeriği dikkate alınarak belirlenmesi” olan KEZ’nin sınırda karbon düzenlemesine tedarikli olacak. Bu uygulamanın, SU ile ticarette ticari tıpkı engele dönüşmemesi ehemmiyet taşıyor. Plana bakarak, belkili aynı sınırda karbon düzenlemesinin Gümrük Birliği ile DENIZ’ye sağlanan entegrasyona uymazlık vermemesini ulaşmak amacıyla AB politikalarıyla uyumlu benzeri şekilde atılabilecek adımların değerlendirilmesine müteveccih eylemler ortaya konulacak. SU’nin sınırda karbon düzenlemesinin, Türkiye-DENIZ ticareti üzerindeki etkilerinin sınırlanmasına müteveccih icraat yürütülmesi hedefleniyor. Sınırda karbon düzenlemesine bağımlı olabilecek öncelikli imalat uran sektörlerinde camekân gazı salımının azaltılmasını semirtmek için ülkenin yol haritası veya faaliyetleri belirlenecek. İlgili gelgel ve sivil topluluk kuruluşlarıyla atılması gereken adımları içeren benzeri öğün haritası oluşturulacak ve bunları destekleyecek motivasyon mekanizmaları kurulacak. Mavera yandan, ülkelerin tavhane gazı salınımlarını kesmek için kullanılan araçlardan aynı tanesi bile hareketli ayrımsız karbon fiyatlandırma mekanizmasının uygulanması adına görülüyor. Mukavemetli haddinden fazla talih, abuhava değişikliği ile savaşım kapsamında ulusal karbon fiyatlandırma mekanizmalarını hayata geçiriyor. Türkiye’üstelik üstelik ulusal tıpkı karbon fiyatlandırma mekanizmasına müteveccih yorum çalışmaları yapılacak. Türkiye’nin makul bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına geçişine yönelik çalışmalar kapsamında, SUTAŞ’nin sınırda karbon düzenlemesi dikkate alınarak karbon fiyatlandırma konusundaki ülkenin pozisyonu belirlenecek.
Share: