Geri Hizmet Koordinasyon ve İcra Kurulunun yetkileri belirlendi

Hazırlık zincirlerinde yaşanan sorunlardan ihracattaki zamanlamaya büyüklüğünde yetişkin sorumlulukları olan lojistiği henüz işlevsel ağıl getirip, sorunların anında çözülmesi üzere yapılanmaya gidildi. Resmi Gazete’de yayınlanan Reisicumhur Kararı ile “Geri Hizmet Eş Güdüm Kurulu ve Lojistik Eş Güdüm İcra Kurulunun Teşkili ile Görev, Izin ve Sorumlulukları Üzerine Değişmeyen” yürürlüğe konuldu. Eskimemiş yapılanmaya göre Eriştirme ve Lojistik Master Plan hedefleri çerçevesinde stratejiler belirlenecek, kurumlar arası ilişkiler artırılacak. Buna göre, karar, Türkiye’de lojistikle ilgili iş ve hizmetlerde elektrik gösteren gurur ve kuruluşların tıpkı meram etrafında iş birliği ve koordinasyonunun sağlanması ile lojistik alanında yürürlüğe konulacak stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ile Ulaştırma ve Lojistik Master Planının hayata geçirilmesi amacıyla hazırlandı. Eriştirme ve Geri Hizmet Master Planı, Türkiye’de kurulacak geri hizmet merkezlerin meydan, sığa ve bire bir niteliklerinin belirlenmesine ve lojistik merkezlerin kurulmasına ilgilendiren imal asıllar ve esaslarına asıl teşkil etmesi ve lojistik sektöründeki paydaşların üstlenecekleri rollerle ait fariza, bitirme ve sorumlulukların belirlenmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanarak Cumhur Reisi eliyle yürürlüğe konulacak. Lojistik Eş Güdüm Kurulu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Vekil Yardımcısı başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Icra Vekili Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Icra Vekili Yardımcısı, Hazne ve Maliye Bakanlığı Icra Vekili Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Nazır Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Tecim Bakanlığı Vekil Yardımcısı, Takip ve Bütçe Başkanlığı Komutan Yardımcısı, Türkiye Sağlık Fonu Genel Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanından oluşacak. Sektör temsilcileri ve ilişik sivil sosyete kuruluşları beyninde koordinasyonu sağlayacak. Ulaştırma ve Geri Hizmet Master Planı dahilindeki projeleri belirleyecek, önceliklendirecek ve projelerin gerçekleştirilmesini strateji edecek. Geri Hizmet Koordinasyon İcra Oturmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Icra Vekili Yardımcısının başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vekil Yardımcısı, Tecim Bakanlığı Vekil Yardımcısı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısından oluşacak. Kurul, toplantılarını iki ayda benzeri özlük belirlediği yerde düzenleyecek. Toplantılarda elde edilen sonuçlar ve kararlar Ulaştırma ve Enfrastrüktür, Hazine ve Maliye, Ticaret bakanlıkları ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına raporlanacak. Kararlar, toplantıya katılanların oybirliğiyle alınacak. Lojistik Koordinasyon İcra Oturmuş, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı’nda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için lojistik merkezlerin ve iltisak hatlarının planlanarak yapılması yönünde lazım çalışmaları yapacak. Kurulda yapılacak çalışmaların ve projelerin tınlamalı takibini sağlayacak. Alt mesai komiteleri oluşturarak bunların iş asıllar ve esaslarını belirleyecek. Üniversiteler, kesim temsilcileri ve ilgilendiren sivil cemiyet kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlayacak. Türkiye ekonomisini güçlendirecek, dış satım ve transit gelirlerini artıracak birlikte konularda kurumlar arası iletişimi sağlayacak. Lojistikle ilişkin projelerin bütçe ve yapılabilirlik çalışmalarını takip edecek. Geri Hizmet Eş Güdüm İcra Oturmuş, uluslararası ticari münasebat, kesim temsilcileriyle ilişkiler ve mevzuat, aplikasyon ve proje yönetimi ile teknoloji ve enfrastrüktür planlama alanlarında zir iş komiteleri oluşturabilecek.