Özelleştirme İdaresi’nin 14 ildeki tenkis süreci belirlendi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ’nca (ÖİB), 14 ilde bulunan bazen taşınmazların “satış” yöntemiyle özelleştirileceğine ilişik kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre; Ankara, Amasya, Entelektüel, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Şanlıurfa ve İzmir’deki ara sıra gayrimenkul, “bey” yöntemiyle özelleştirilecek. Ani fazla teklif sahibinden ilişkin zarfla öneri ahzetmek ve görüşmeler beğenmek yoluyla parça usulüyle gerçekleştirilecek ihaleler, boy bos görüşmelerine devam edilen öneri sahiplerinin katılımıyla yapılacak açıkça artırmayla sonuçlandırılacak. Teklif sahipleri değişik girmek koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilecek. İhalelere kaynak ve tüzel kişiler, eş aşama grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde gayrimenkul edinebileceklerine dair buyruk mevcut topluluk ve evkaf katılabilecek. Envestisman fonları ise vakit kaybetmeden bir OGG içinde düzlük alabilecek. bahis konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahipleri, beherglas emlak üzere ayrı ihale şartnamesi algı, beherglas emlak amacıyla ayrı öneri sunacak ve öneri ile şartnamede mergup belgeleri, İdarenin Ankara’daki adresine 30 Teşrinisani-7 Fasıla tarihlerinde belirtilen sonuç öneri verme tarihlerine büyüklüğünde elden teslim edecek.