Ev ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı’ndan evlilere idrak indirimi teklifi

TBMM Kadın Eş Vesile Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde oluşturulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Hal Önerilerinin Belirlenmesi konulu zir komisyona bazı tespit ve öneriler sunuldu. Ocak ve Içtimai Hizmetler Bakanlığına tutkun Kadının Statüsü Umumi Müdürlüğü bürokratları marifetiyle yapılan sunumda, Türkiye ’üstelik kadınların istihdama katılım oranının yüzde 28,9, taşıt dışı faaliyet oranının ise yüzdelik 36,8 olduğu belirtildi. Türkiye ’deki 15 gözyaşı üstü 31 milyon 623 bin olan eş nüfusunun, 22 milyona yakını çalışmıyor. Kırsalda müteharrik kadınların yüzde 96 ’sı ücretsiz, aile işçisi ve kayıt dışı adına çalışıyor. Türkiye ’birlikte ücretli yahut yevmiyeli çalışan kadınların oranı yüzdelik 30,6; çalıştıran olarak çalışan yüzdelik 12,2; özlük yerine çalışan oranı yüzdelik 17,1 olarak sıralandı. Türkiye Gazetesi’nden Cevdet FIrat Aydoğmuş’un haberine bakarak, Sülale ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın komisyona yaptığı sunumda düzlük kayran öneriler şöyle: Kamuda müteharrik memurin için çocuk ilköğretim çağına gelinceye kadar ebeveynlerin yarı zamanlı çalışmasına ilgilendiren bire bir aranjman olmalı.Koronavirüs salgını süresince edinilen deneyimlerden bilistifade kamuda streç çalışmaya ilgilendiren kalımlı düzenlemeler yapılabilir, işin elverdiği ölçüde, tercihe sınırlanmış adına iş yerinde ve evden faaliyet şeklinde hibrit modellerin uygulanması mümkündür. Hizmet sorumlulukları dolayısıyla kamu görevlilerine tercihe vabeste yerine esnek düzentileme sistemi uygulaması bile gine önerilebilecek icraat arasında görünüyor. Mevlit sonrası ücretli babalık izni süresinin arttırılmasında fayda var Yetiştirme Yurdu desteği, ücretli izinler ilkin tutmak amacıyla veladet sonrası izinler artırılabilir, ev dostu vergilendirme politikaları uygulanabilir. Çalışanlara çocuk yuvası amacıyla nakit desteğinin veya değişik teşviklerinin sağlanması, ücretli üvey anne, babalık müsaade sürelerinin arttırılması, evliler ve bekârlar için değişik vergi oranlarının getirilmesi, çocuk sayısına göre çalışanların alacak dilimlerinde tensikat yapılması veya anlaşılan oranlarda rüşvet iadesinin sağlanması üzere tensikat..
Share: