Geçim Barışı uygulamasından faydalanma süresi 6 kamer uzatıldı

Az dışında kâin mal, zer, döviz, söylenegelmiş değer ve ayrıksı resülmal piyasası araçlarını rüşvet incelemesine tabi olmadan Türkiye’da kıymetlendirmek üzere başlatılan Dirlik Barışı uygulamasından çakozlamak üzere tanınan müddet 6 kamer uzatıldı. Konuya ilişik Reisicumhur Kararı Resmi Gazete’dahi yayınlandı. Kararla mahdut dışında bulunan para, değerli, döviz, menkul karşılık ve diğer anamal piyasası araçlarının Türkiye’deki vezneci yahut uzlaştırıcı kurumlara bildirilmesine ilişkin müddet 6 ay uzatıldı. bahis konusu süre bugün dolacaktı. Belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren üs ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe artırım edebilecek. Varlıkların, elverişsiz dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan makbul ve kanuncu defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılması için maruf sürenin da 6 kamer uzatılması sağlandı. Dirimsel veya kurumlar vergisi mükelleflerince eş olunan ve Türkiye’dahi kâin ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, değerli, döviz, taşınır değer ve başka sermaye piyasası araçları ile taşınmazların rüşvet dairelerine bildirilmesine ilgilendiren sürede da 6 kamer uzatmaya gidildi. Bu varlıkların, zaman kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydı üzere dahi 6 ay elan süre tanındı.
Share: