Artırım tedbirleri genelgesi gazete alımı ve pusula basımını de kapsadı

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan genelge, kağıt medyada deprem etkisine sebep oldu. Resmi Gazete’da yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesinde, matbuat giderlerinde dahi aranjman yapıldı. Genelgeye göre; kamu alım ve kuruluşlarının basını izlem ile ait birimleri ve katalog tevsik merkezleri dış hiçbir şekilde günce gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara sürdürümcü olunmayacak. Kağıt gazetelerin tirajları serencam yıllarda ahenkli adına düşüyordu. İnsanlar imdi haberleri internet üzerinden okuyor. Kamu kurumları amacıyla alınan bu karar, kağıt medyada yüzleri düşürdü. Tasarruf tedbirleri genelgesi ceride alımı ve betik basımını bile kapsadı videoteyp İdare faaliyetlerini tanıtmaya müteveccih rapor, betik, dergi, dergi ve bir yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak. Amme hava ve kuruluşları aracılığıyla bastırılması zorunlu tanıdık dokümanlar gerekseme sayısı kadar bastırılacak ve ekonomik gereç kullanımı yeğleme edilecek.
Share: