Iktisat Koordinasyon Yerleşmiş kuruldu

Ekonomi Eş Güdüm Müesses, tutum politikalarının eşgüdüm içerisinde daha totaliter bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha enerjik uygulanmasını hatırlamak için, kazançlı istikrarla ait gelişmeleri izleyecek ve değerlendirmelerde bulunacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “Ekonomi Koordinasyon Müesses” kurulmasına ilişik değişmeyen Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararname ile Tutum Eş Güdüm Kurulunun kuruluş, fariza ve yetkilerine ilgili asıllar ve esaslar düzenlendi. Buna bakarak, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha totaliter bire bir yaklaşımla oluşturulmasını ve henüz etkili uygulanmasını hatırlamak, konuşu istikrarla ilişik gelişmeleri tutkun olmak ve görmek üzere Tutum Eş Güdüm Yerleşmiş kurulduğu belirtildi. Asamble, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhur Reisi Yardımcısı başkanlığında, Kaynak ve Maliye Bakanı, Faaliyet ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Erke ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Endüstri ve Teknoloji Bakanı, Ekincilik ve Orman Bakanı, Tecim Bakanı ve Izleme ve Bütçe Başkanı’ndan oluşacak. Iktisat Eş Güdüm Yerleşmiş, toplantılarını maaş namına gerçekleştirecek ve çalışmaları hakkında üç ayda aynı rapor hazırlayacak. Kararnamede, kurulun görev ve yetkileri şöyle sıralandı: “Tutum politikaları alanında genel koordinasyonu hatırlamak. Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında fariza ve sorumluluğu bulunan çalım ve kuruluşlar beyninde teşrikimesai ve eşgüdümü ulaşmak ve çakozlamak. Türkiye ekonomisi ve küresel tutum ile konuşu balans ve kalkınma konularında gelişmeleri tutkun olmak ve değerlendirmek, gerektiğinde siyasa uygulamalarına müteveccih gravite analizleri yaptırmak ve madun çalışma grupları rekzetmek. Asamble kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilişik bakanlıklar ile kamu gelgel ve kuruluşlarına iletmek.”
Share: