YKS 140 benek alanlar merakta! 2021 YKS 2. ekleme tercih ne antlaşma, kılavuz kaptan yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) melfuf tercihleri, bu seneye mahsus oluşmak amacıyla iki kez alınacak. Birinci katma yeğleme sonuçları geçtiğimiz hafta erişime açıldı. İlk melfuf yerleştirmelerin tamamlanmasının peşi sıra gözler, YKS 2. ilişik tercih sürecine çevrildi. 140 benek düz üniversite adayları, ne devir yeğleme yapacaklarını araştırıyor. Bu kapsamda, ”YKS 2.melfuf tercihler ne ahit başlayacak? 140 fakül alanlar ne devir tercih yapacak?” sorularına yanıt aranırken YÖK’ten YKS 2.munzam tercihlerle ait izah geldi. Tamam, 140 fakül alanlar ne ant yeğleme yapacak? 2021 YKS 2. katma yeğleme ne ant, mürşit yayınlandı mı? İşte, YÖK’ün 2. katma tercihlerle ait yaptığı izahat… 2021 YKS 2. munzam yeğleme tarihleri elan muhtemelen olmadı. YKS ek tercih üniversite kayıtları 7 Ilk Teşrin 2021 tarihinde sona erecek. YKS 2. mülhak tercihlerin, darülfünun kayıtları tamamlandıktan sonraları başlaması bekleniyor. 140 nokta düz öğrenciler ikinci katma dek aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede gereksiz artan kontenjanlar üzere TYT puanı sunma birkaç 140 olan adaylar 2 yıllık dolay lisans, AYT/YDT puanı sunu az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların yeğleme takvimi elan bilahare duyurulacak. YÖK tarafından bahis ile ilgilendiren açıklama yapıldı. Buna bakarak, 2021-YKS işlemlerine belli olmak için merkezi ve katma üçkâğıt sonucunda abes artan kontenjanlar amacıyla “ikinci ek numara” yapılacaktır. Merkezi ve mülhak konsept sonucunda yersiz küsurat kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek okus pokus imkânından “TYT puanı minimum 140”; “AYT/YTD puanı minimum 170” olan adaylar bile yararlanabilecektir. Böylelikle merkezi ve munzam dolap işlemlerinde henüz önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında rastgele değişikliğe gidilmemiştir. “Gereksiz mütezayit kontenjanlar üzere ilave benzeri yeğleme fırsatı tanınarak” TYT Puanı 140 ve üstünde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar üzere ikinci mülhak dolap işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir. Buna göre ikinci ekleme olta işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” yersiz artan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.