Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı

Mahdut dışında mevcut mülk, kızıl, döviz, menkul eşit ve diğer anamal piyasası araçlarını kazanç incelemesine tabi olmadan Türkiye’de gitmek üzere başlatılan “Hayat Barışı” uygulamasından nüfuz etmek üzere maruf müddet 6 kamer uzatıldı. Konuya ilgilendiren Reisicumhur Kararı, Resmi Gazete’nin 6’ncı tekrarlı sayısında yayınlanan kararla sınırlı dışında mevcut mal, altın, döviz, menkul eşit ve farklı resülmal piyasası araçlarının Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara bildirilmesine ilişik müddet 30 Haziran 2022’ye kadar uzatıldı.
Share: