BDDK’dan yastık şeş altınların ekonomiye kazandırılması adımı

Bankacılık Düzenleme ve Bakı Kurumu (BDDK), taarfından bankalarca dikkate gönüllenmek için hurda altın değerlemesinde kullanılacak asgari milyem değerlerinin, “Bankaların Nadir Eroin Kurum Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Farklılık Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Yastık altı kızıl tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için ehemmiyet en fail, hurda değerli valüasyon sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesini teminen yönetmelikte meydan düzlük minimum milyem değerleri tablosunda fark yapıldı. BDDK’nın açıklaması şöyle: “Yönetmelik kapsamında belirlenen asgari milyem değerlerinin bankaların değerli çokluk çalışmasına delalet eden anlaşmalı eksperleri ve zer rafinerilerini münasebetsiz etkilememesi, hurda altınların bankalardaki altın hesaplarına aktarılması marifetiyle ekonomiye kazandırılması sürecinin sekteye uğramaması ve bankacılık sektörünün mecburi karşılıklarının ifasına bile bakım fail hurda zer çokluk faaliyetinin devamının bankaların TL ve döviz likiditelerini arttırma ve kredi ita kapasitelerini güçlendirmesi üzere yastık altı değerli tasarruflarının ekonomiye kazandırılması amacıyla ehemmiyet sunu fail hurda kızıl değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesini teminen Yönetmelikte vadi alan minimal milyem değerleri tablosunda farklılık yapılarak 31.12.2021 gündüz ve 31706 (5. Tekrarlı) az Resmi Gazetede yayınlanmıştır.”
Share: