Türkiye’de genel ağ kullanım oranı yüzdelik 82,6’ya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) marifetiyle gerçekleştirilen “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2021” sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, ülkede internet tasarruf oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzdelik 82,6 oldu. Bu mehabet, sabık yıl yüzde 79 namına hesaplanmıştı. İnternet kullanım oranı 16-74 gözyaşı grubundaki erkeklerde yüzde 87,7, kadınlarda yüzdelik 77,5 yerine kayıtlara geçti. Mevki genelinde genel ağ ulaşım imkanına erbap hanelerin oranı yüzde 92’yi buldu. Bu mehabet güzeşte yıl yüzde 90,7 olarak kaydedilmişti. İnternet erişim imkanı olan hane oranı bildirme yüksek iklim yüzdelik 97,1 ile İstanbul olurken, bu bölgeyi yüzde 94,2 ile Günindi Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) Bölgesi izledi. Degaje bant ile internete ulaşım sağlayıcı hanelerin oranı bu yıl yüzdelik 92 namına hesaplandı. Buna bakarak hanelerin yüzdelik 61,9’u sabit açık izole bant bağlantı (ADSL, kablolu genel ağ, uydunet, fiber üzere) ile internete erişim sağlarken, yüzde 88,5’i cıvıl cıvıl geniş bantı kullandı. Açık izole bant genel ağ ulaşım imkanına sahip hanelerin oranı sabık yıl yüzdelik 89,9 kendisine belirlenmişti. 16-74 yaş grubundaki kül bireylerin yüzde 80,5’inin, bu yılın önce üç ayını kapsayan dönemde interneti uyumlu yerine (lahzada her ahit yahut haftada sunu beş altı bir defa) kullandığı görüldü. Uyumlu internet kullanımı geçen sene yüzdelik 76,5 namına kayıtlara geçmişti.