Fen insanları: Işık kirliliği böcekleri bulunmayan ediyor

Şehirlerdeki yapılaşmalara vabeste olarak sayısı küsurat aydınlatma sistemleri, gökyüzünü görmemizi engelleyerek, mum kirliliği denilen olaya kez açıyor. Şehirlerin aydınlatılmasında geçer not aktif yapay ışıklar, iri binalara ihtişamlı ve olağanüstü benzeri fon kattığı için serencam dönemde popülerlik kazansa dahi çerağ kirliliğini bile birlikte getiriyor. Dünyada yanlış aydınlatmadan muhit kaybolan toplanmış mum miktarının hem ekonomiye hem bile kayırıcı sağlığına ve doğaya olan zıt etkileri bile periyot geçtikçe artıyor. Bilgi insanları, son yıllarda çerağ kirliliğinin böceklerin görünürlüğünde “endişe donör” düşüşlere sefer açtığını tespit etti. İngiltere’birlikte yapılan aynı araştırmada, sokak lambalarının akşam güvelerinin davranışlarını bozduğu ve tırtıl sayısını nısıf yarıya azalttığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, mum kirliliğinin domestik böcü popülasyonları üstünde zararlı etkilerinin birlikte, tırtıllarla sönümsüz kuşlar ve gayrı çeşitler üzere birlikte zıt sonuçları olabileceği uyarısında bulundu. Erken saatlerde sokak lambalarını karartmak, cereyan sensörleri takmak veya ilim filtreleri kaplamak gibi amme güvenliğini tehlikeye atmayan ameliye çözümlerin kâin zararları azaltabileceği tabir edildi. Araştırı; arıların, karıncaların ve kın kanatlı böceklerin, memelilerden, kuşlardan veya sürüngenlerden sekiz kat daha aceleci namevcut olduğuna dikkati çekerek, karasinek ve hamamböceği kabil başka türlerin ise tezce artım olasılığının efdal olduğunu vurguladı. Böcek popülasyonlarının iklim değişikliği, natürel hayat alanının kaybı ve haşere ilaçları kadar nedenlerle de azaldığı belirtiliyor. 2019’dahi yapılan aynı bilimsel inceleme birlikte haşere sayılarında dünya çapında ağırbaşlı düşüş olduğuna işaret etmişti. Böcekler; birçok kuş, amfibi, gece kuşu ve sürüngen amacıyla caize kaynağıyken, bitkilerin tozlaşmasında koca nümayiş oynuyor. Bu nedenle böceklerin namevcut olması, gelecekte ekosistemler için serbest şümullü serencam doğurabilir.
Share: