Türkiye’de 2020 hars harcamaları yüzde 5,9 arttı

Türkiye’de ekin harcamaları koronavirüs salgınını etkilerinin yaşandığı sabık sene aynı esbak yıla kıyasla 60 bilyon 346 milyon 102 bin liraya ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2020 yılına ait paylaştığı ekin ekonomisi ve kültürel istihdam verilerine göre, firez harcamaları güzeşte sene benzeri önceki yıla göre yüzdelik 5,9 arttı. Firez harcamalarının, karışık mahdut içi hasılaya oranı 2020’de yüzde 1,2 yerine gerçekleşti. Toplam firez harcamaları süresince umumi heybet harcamalarının payı yüzdelik 55,2, hususi harcamaların payı ise yüzde 44,8 oldu. Hane halklarının geçen sene gerçekleştirdiği mecmu ekin harcamasının dağılımına bakıldığında, televizyon ve ekipmanı masraflarının yüzde 20,2, bilgi işlem ekipmanlarının yüzdelik 15,3, kablolu/özel TV yapıt hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 13,6, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 13,2 ve kitapların yüzdelik 13,1 paya ehil olduğu görüldü. Kültürel sektörlerde ruh gösteren girişimlerin cirosu geçen sene 2019’a nazaran yüzde 6,8 artarak 89 bilyon 938 milyon 70 bin teklik olurken bu sektörlerde çalışan sayısı bir dönemde yüzdelik 1,9 düşerek 251 bin 232’ye geriledi.Kültürel sektörlerde zindelik gösteren girişimlerin sebep maliyetiyle ekleme değerin yüzdelik 23,5’i kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 12,4’ü beyaz perde filmi, video ve monitör programları yapımcılığı, gürültülü kaydı ve çalgı yayınlama faaliyetleri, yüzde 11,7’si mücevher ve bir eşyaların imalatı alanında elektrik gösteren girişimler eliyle üretildi. Kültürel servet ihracatı bahis konusu dönemde yüzdelik 4 azalarak 41 milyar 328 milyon 949 bin liraya geriledi. Anne servet ihracatı yüzdelik 4,3 azalırken sekunder servet ihracatı yüzdelik 4,6 arttı. Kültürel servet ihracatının mecmu mülk ihracatı içindeki payı ise 2020’de yüzde 3,4 oldu. Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya ehil olan el sanatlarının ihracat toplamı sabık sene 30 bilyon 540 milyon 548 bin liralık adına kayıtlara geçti. El sanatlarının hep kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzdelik 73,9 oldu. Kültürel para ithalatının toplam mülk ithalatı içindeki payı 2020’de yüzde 1,9 oldu.Görsel ve işitsel medyanın toplanmış kültürel mal ithalatı içindeki payı ise yüzde 50,6’yı buldu. Kültürel istihdam 2020’de bire bir eski yıla bakarak yüzdelik 6,2 azalarak 592 bin birey oldu. Kültürel istihdamın yüzde 50,7’sini kadınlar, yüzde 49,3’ünü rical oluşturdu. Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzdelik 64,5’i 30-54, yüzdelik 26,2’si 15-29, yüzdelik 9,3’ü ise 55 ve daha fevk yaş grubunda vadi aldı. Kültürel istihdamda olanların yüzdelik 38,7’sini yükseköğretim mezunları, yüzde 37,5’ini lise altı eğitimliler, yüzdelik 23,6’sını ortaöğretim ve dengi iz okulu mezunları oluşturdu. Tıpkı önceki yıla bakarak kültürel istihdamda olan, lise altı eğitimlilerin sayısı yüzdelik 15,3 azalarak 222 bin kişi, ortaöğretim ve dengi çığır okulu mezunlarının sayısı bir kalarak 140 bin hayat ve yükseköğretim mezunlarının sayısı yüzdelik 0,4 artarak 229 bin sevimli namına kayıtlara geçti. Kültürel istihdamın yüzde 29,6’sı kültürel, yüzde 70,4’ü ise sair cıvıltı alanlarında çalışanlardan meydana geldi.
Share: