Sayaçların 2022 yılı tamirat ve ayar ücretleri açıklandı

Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla hazırlanan Akarsu, Ruh ve Gaz Sayaçları Tamirat ve Ayar Sevap Tarifesi Üzerine Deklerasyon, 1 Familya 2022’üstelik yürürlüğe görmek üzere Resmi Gazete’dahi yayınlanarak duyuruldu. Tebliğle akarsu, hareketlilik ve gaz sayaçlarının gelecek yıla ait onarım, hizmet ve ayar ücretleri belirlendi. Buna bakarak, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar üzere hiçbir sevap dilek edilmeyecek. Ecir tarifesi, tamirat ve ayar istasyonlarında basit görülebilecek tıpkısı yere asılacak. Tarife kapsamında, akarsu sayaçlarının ayar ve zerre değişimi gerektirmeyen tamir ücreti yâd debisine göre 21,1 teklik ve 30 lira olacak. Ruh sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamirat ücreti, tek fazlı sayaçlar üzere 21,1 lira, üç fazlı sayaçlar için 24,6 teklik namına uygulanacak. Gaz sayaçlarının zerre değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 23,6 lira ile 705,4 teklik beyninde değişecek.
Share: