Mütekait olduktan sonradan yine çalışabilir mi 2022

Mütekait olmanın hayalini kursalar da değişik esbap nedeniyle esasen hizmet etmek durumda olanlar, sürece dayalı detayları iptila ediyor. Emekli olduktan bilahare tekrar sigortalı çalışılabilir mi, ara yapılır mı üzere sorular vatandaşların araştırdığı başlıklardan. Takatli çok işyerinde emekli çalışanlara ardılmak cins. Çoğu yurttaş hem mütekait maaşı almak hem birlikte çalışmaya aylamak istiyor… Gedik yapılmaması için Sosyal Asayiş Destek Primi (SGDP) adı sunulan benzeri prim karşımıza çıkıyor. Evet bu tür müdür? Emekli olduktan sonraları gitmek isteyenlerin bilmesi gerekenler… Zor olduktan sonradan hem zahmetli maaşı alıp hem bile lazım başkasının beraberinde isterseniz birlikte kişi adınıza çalışabilirsiniz. Fakat emeli maaşınızdan kesinti yapılmaması üzere Içtimai Asayiş Bindi Primi (SGDP) adı verilen bire bir prim ödemeniz lazım. Mütekait olup, tekaüt aylığı bağlananların ihtiyarlık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları halinde yapılan “Toplumsal Düzenlilik Bindi Primi” kesintisi gerçekleşir. Bu gedik hem işverenden yapılır hem dahi çalışanın kendisinden yapılır. 4/a (SSK) statüsünde çalışanlar yönünden içtimai güvenlik destek primi oranı %32 olup, bunun %7,5 ’i işçi payı, %24,5 ’i çalıştıran payıdır. Kamuda çalışanlar ise mütekait aylığından ara yapılarak gene kamuda çalışabilirler. 4/b (Bandaj-Düzem) kapsamında çalışanlar yönünden, 29.02.2016 tarihinden itibaren içtimai düzenlilik bindi primi kesintisi kaldırılmıştır. Zımnında emekli olduktan sonra 4/b kapsamında çalışanlar toplumsal güvenlik bindi primi kesintisi olmadan tekaüt aylıklarını alabilirler. 4/c (Amme) kapsamında çalışanlar ise, ne statüden mütekait olursa olsunlar yine kamuda çalışmaya başlamaları durumunda tekaüt aylıkları kesilmektedir.
Share: