Minimum ücret hesaplamaları başladı

Minimal ecir ülkemiz için kırılan ayrımsız laf. Belli Başlı ayrımsız kesimi ilgilendiriyor kadar duruyor olsa de aslında hepimizi ilgilendiriyor. Zira minimal ücret zorlu haddinden fazla dinamiği içinde barındıran ayrımsız ölçüt. Hem vatandaşın refahı hem işverenin yatırımları minimum ücretten geçiyor. Gerçekte asgari ücretli olalım olmayalım hepimizin maaşlarının temelinde üstelik bu ölçüt var. Dünyada bizim kabil 25 ülkede daha minimal ücret uygulamasının mevcut olduğunu üstelik belirtmekte yarar var. Bunlar Eurostat ’a göre Lüksemburg, İrlanda, Hollanda, İngiltere, Belçika, Almanya, Fransa, İspanya, Slovenya, Malta, Yunanistan, Portekiz, Litvanya, Polonya, Estonya, Slovakya, Çekya, Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Letonya, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Arnavutluk olarak sıralanıyor. Sene sonu yaklaştıkça minimal ecir zammı görüşmeleri ve tahminleri gündeme gelmeye başladı. Emek ve Sosyal Asayiş Bakanı Vedat Bilim Adamı’in, Afyonkarahisar’üstelik sendikacılara hitaben yaptığı konuşmada Minimum Ecir Belirleme Komisyonu’nun yakın zamanda toplanacağını belirtmesi ile gelişigüzel asgari ücretin hangi kadar olacağı düşkünlük konusu oldu. Bu açıklamanın arkası sıra milyonlarca etkin, 2022 minimal ecir zammının hangi büyüklüğünde olacağı üzerine düşün yürütmeye başladı.Asgari ecir, işçilere bir çalışma günü karşılığı yerine ödenen ve işçinin azık, bölük, çul, afiyet, muvasala, hars kabilinden gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden yeryüzü beş altı düzeyde karşılamaya yetecek ecir yerine tanımlanıyor. Şu anne büyüklüğünde minimum ücreti gündeme getiren işçi tarafındaki Hak-İş Başkanı Mahmut Aslan de Türkiye’de minimum ücretle çalışanların oranının yüzde 40 olduğunu söyleyerek, işverenlerin ekonomik büyümede arz nazik paya eş işçilere kardeş davranacaklarına inandıklarını belirtti. Minimal ücreti belirlerken ülkenin şartlarını da temaşa etmek gerektiğini unutmamak gerekiyor. Bire Bir işverenin, yanı sıra etkin işçisine arz beş altı minimum ücret büyüklüğünde ödeme yapabileceğini bile hatırlatalım. Buna göre ayrımsız çalıştıran, yanında çalıştırdığı işçisine asgari ücretten henüz bağan aylık veremez. Bu kural, Kanunuesasi ’ya ve 4857 mahdut hareket kanunu ile güvence altında. 2022 minimum ecir çalışmaları kasım ayında başlayacak ve mesafe ayında netleşecek. Minimum ücreti, Mücahede ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ’nın sülale sahipliğinde 15 kişiden oluşan Minimal Ecir Belirleme Komisyonu belirliyor.Türk-İş ’in işçileri sahne etmesi sunma fazla üyeye ehil konfederasyon olmasından kaynaklanıyor. Komisyona Çalışma ve Toplumsal Asayiş Bakanı Vedat Bilgin başkanlık edecek. Asgari Sevap Tayin Komisyonu ’nun toplanmasıyla alay malay remiks pazarlığına dahi başlanacak. Alt Kurul toplamda 4 kere toplanacak. Mücahede ve Toplumsal Düzenlilik Bakanlığı ’nda gerçekleştirilen evvel toplantının peşi sıra komisyon, işçi ve işverenin eş sahipliğinde dahi değişik toplanacak. Encümen, son toplantısını esasen Vekâlet ’ta yapacak. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği encümen, genişlik bir iki 10 üyenin katılımıyla toplanacak. Düşünce çokluğuyla karar verilecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek. Şayet tamlık toplantıdan üstelik son çıkmazsa son sözü Jüri söyleyecek. Minimal ücretle alay malay başıboşluk maaşı artacak. Gelişmemiş çalışma ödeneği yükselecek. Çalışanların aldığı asgari anlaşma indirimi yani AGİ değişecek. Tekaütlük amacıyla mevlit-askerlik-mahdut dışı borçlanmaları yapanların ödeyecekleri miktarlarda çoğalma olacak. İş göremezlik ödeneğinde artma yaşanacak.Kendi primini ödeyen Bandaj-Kur’lular ve isteğe vabeste ifa yapanların prim tutarı yükselecek. Gündelikçiler amacıyla ödenecek primlerin de artması gündeme gelecek. Teşviklerin dip sınırı kazanca bakarak değil minimal ücrete bakarak hesaplanacak. İş, toplumsal düzenlilik, aksiyon sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre kesilen yönetimsel mülk cezaları, brüt minimum ücret tutarına göre belirlenecek. Bayrılık bildirim ödencesi yeniden düzenlenecek. Umumi Esenlik Sigortası primi artacak. 65 gözyaşı aylığı yükselecek. Geçici hareket görmemezlik ödeneği artacak. Ferdî emeklilikte devletin yardım payı dahi minimal ücret ile alay malay değişecek rakamlardan olacak. Şu anne büyüklüğünde asgari ücretin içeriğini ve sevap belirlenmesinde yaşanacak süreci anlattık. Demin gelelim asgari ücretin lacerem belirleneceğine… Asgari ecir artışlarında enflasyonunun belirleyici olduğu görülüyor. Hesaplamalar enflasyonun üstüne benzeri fakül konularak elde ediliyor. Bu sene amacıyla bile esasen enflasyonun üstünde ayrımsız rakamın ortaya çıkması bekleniyor. 2021 ’dahi almanak şişkinlik yüzdelik 14,6 yerine açıklanmıştı. Bu rakamın konusunda koronavirüs salgını şartları da bile bile 7 nokta eklenmişti.2021 yılında 21,56 artışla 2 bin 825 teklik kemiksiz sevap, 3 bin 577 liralık brüt ecir alındı. Enflasyonun Orta Vadeli Programa göre sene böylelikle yüzdelik 16 ve Türkiye Cumhuriyet Forma Bankası’nın anketine bakarak ise yüzdelik 17,63 olacağı aritmetik ediliyor. Bu rakamlara bakarak minimum ecir artışının dahi 5-6 benek üzerinde olacağı hesap pusulası ediliyor. Kamu bu rakamlar de minimal ücret artışının yüzde 22 civarında olacağı beklentisini doğuruyor. Yani yüzde 16 pahalılık + 6 nokta ve toplamda yüzdelik 22 artma oranı ortaya çıkıyor. Minimum ecir bu senaryoya bakarak 3 bin 447 lira açık sevap, 4 bin 364 teklik brüt ücret adına uygulanacak. Öte yandan eylülde pahalılık yüzde 19,58 namına açıklandı. Enflasyonun yüzdelik 19 ’da kaldığı düşünüldüğünde bile gine 6 nokta eklendiğinde minimal sevap zam oranının yüzde 25 ’e yükseleceğini söyleyebiliriz. Asgari ücret ikinci senaryoya göre ise 3 bin 531 lira net sevap, 4 bin 471 lira brüt sevap yerine uygulanacak. Minimal ücretin 2021 ’da işverene maliyeti 4 bin 203 teklik. YILLARA GÖRE PARA ŞIŞKINLIĞI TABLOSU YIL – KESIN SEVAP / BRÜT ÜCRET / ŞIŞKINLIK / ARTIŞ ORANI 2010 – 599,12 liralık / 760,50 lira / yüzdelik 6,53 / 9,7 2011 – 658,95 teklik / 837 liralık / yüzdelik 6,4 / 9,96 2012 – 739,79 teklik / 940,50 teklik / yüzdelik 10,45 / 12,20 2013 – 803,68 liralık / 1.021,50 teklik / yüzde 6,16 / 8,61 2014 – 891,03 teklik / 1.134 teklik / yüzde 7,40 /  11,01 2015 – 1.000,54 teklik / 1.273,5 teklik / yüzdelik 8,17 / 12,30 2016 – 1.300,99 lira / 1.647 teklik / yüzdelik 8,81 / 29,32 2017 – 1.404,06 teklik / 1.777,50 teklik / yüzdelik 8,53 / 7,92 2018 – 1.603,12 liralık / 2.029,50 teklik /14,17 / yüzde 11,92 /  14,17 2019 – 2.020,40 lira / 2.558,40 teklik / yüzde 20,30 / 25,45 2020 – 2.324,71 teklik / 2.943 teklik / yüzdelik 17,14 / 15,03 2021 – 2.825,90 teklik / 3.577,59 lira / yüzdelik 14,60 / 21,56 2022 – 3.447,50 lira / 4.364 lira / yüzdelik 16,40 / 22 (Aritmetik 1) 2022 – 3.531,25 liralık / 4.471,50 teklik / yüzdelik 16,40 / 25 (Adisyon 2).
Share: