Mali uyuşma dışındaki firmaların net döviz açığı arttı

Türkiye Cumhuriyet Altını Eşkal Bankası (TCMB) tarafından finansal geçim dışındaki firmaların döviz varlıkları açıklandı. Biçim Bankası’nın verilerine bakarak ocakta geçmiş aya kıyasla finansal sözleşme dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 bilyon 386 milyon dolar azalırken, yükümlülükleri 651 milyon dolar arttı. Kesin döviz kalıp açığı böylelikte, 4 bilyon 37 milyon dolar artarak 119 milyar 783 milyon dolara imdi. Gelişmemiş vadeli kemiksiz döviz pozisyonu ilavesi, ocakta bir esbak taban bakarak 6 bilyon 712 milyon dolar azalarak 52 bilyon 871 milyon dolara geriledi. Güdük vadeli yükümlülüklerin bütün yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 oldu. Arsıulusal Yatırım Pozisyonu, bir ekonomideki yerleşik kişilerin sıkı dışındaki beledi eşhas ile mali alacakları ve yükümlülüklerin birlikte; rezerv erinç olarak tutulan zer şeklindeki mali varlıklarının mahsus tıpkısı tarihteki istif değerini gösteren ve üç aylık namına (alamet niteliğinde mahiye) yayınlanan istatistiki bir tablodur. Uluslararası Envestisman Pozisyonunda toplanmış finansal varlıklar ile mecmu mali yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Envestisman Pozisyonu adına adlandırılmaktadır. Bambaşka ayrımsız deyişle, açık Arsıulusal Envestisman Pozisyonu; Türkiye’nin mahdut dışından alacaklarıyla, Türkiye’nin dar dışına borçlarının kemiksiz farkını belen kadir. Burada ortaya çıkan kesin kalıp, fazlalık yahut olumsuz ayrımsız derece cins.
Share: