LGS sonuçları ne ant açıklanacak? 2021 LGS son tarihi..

LGS oturumlarının tamamlanmasının peşi sıra LGS sonuçlarının açıklanacağı çağ, milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yerini aldı. Hayallerindeki liseye elde etmek için ter döken öğrenciler, LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı gündüz karşı araştırmalarına başladı. Olur LGS sonuçları ne antlaşma açıklanacak? İşte, 2021 LGS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi… LGS sınav kılavuzunda kayran düz bilgilere bakarak, LGS imtihan sonuçları, 30 Haziran 2021’birlikte “www.meb.gov.tr” genel ağ adresinden zar edilecek. Öğrenciler sonuçları online ortamda TC Etiket Numaralarını girerek öğrenebilecek. Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki iş basamaklarına bakarak yegâne puan türünde hesaplanacaktır. a. Sözel ve dijital bölümlere ait alanların her bir madun testi amacıyla akıllıca ve falsolu yanıt sayılarıbelirlenir. b. beher öğrencinin her bir zir testine ait olmamış puanı, ilişik teste ilgilendiren akıllıcasına yanıt sayısından yanlışcevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.her bir ast testin ortalaması, ilgili testin incelmemiş puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ileelde edilir. ç. beherglas ast testin standart sapması, ilgilendiren ast testin idmansız puanları, ortalaması ve sınava girenöğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. d. Öğrencilerin beherglas madun testine ilgilendiren ölçün puanı (SP), o teste ilişik averaj ve standart sapmakullanılarak kamu öğrencilerin kabak puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getirenbir dönüştürme işlemi böylecene elde edilir. e. Gelişigüzel madun imtihan için hesaplanan ölçün puanlar, Tablo-2 ’birlikte verilen katsayılar ile çarpılarak her biralt testin ağırlıklı ölçün puanları bulunur. f. Yabancı Komütatör ve/yahut Diyanet Kültürü ve Aktöre Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin YabancıDil ve/veya Kült Kültürü ve Aktöre Bilgisi ağırlıklı ölçün puanı, bu öğrencilerin o testlerdışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek sunu yüksekağırlıklı standart nokta toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek sunu faziletkâr ağırlıklıstandart puanla çarpılması ile elde edilir. g. Testlerin ağırlıklı ölçün puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Fakül (TASP) bulunur.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Tarz Imtihan Oturmuş kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular tahrip edilmeyecek, istifham/soruların akla yatkın seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir. h. Kıymetlendirme sırasında kavisli istifham/sorular çıkması yerinde, 9/12/2016 günlü ve 29913sayılı Formel Gazete ’dahi yayımlanan 02/12/2016 günlü ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bilimi BakanlığınınTeşkilat ve Görevleri Için Kanun Mesabesinde Kararname ile Bazen Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Ayrım Yapılmasına Dair Kanun ’un 69 ’uncu maddesiyle,17/2/2011 günlü ve 6114 dar Kanunun 7 ’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlardaiptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların benek değerininyeniden saptanması yoluyla puanlama yapılır.” hükmü uyarınca değerlendirme yapılacaktır. ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan evet de rastgele oturumda sınavı tahrip edilenöğrenciler amacıyla MSP hesaplanmaz. ” />Geçtiğimiz sene 20 Haziran tarihinde gerçekleşen LGS sınavının soruları 23 Haziran’birlikte erişime açılmıştı. Bu bilgilere göre bu yıl LGS sorularının 9 Haziran’üstelik yayımlanması ön görülüyor. Milli Yetişek Bakanlığı aracılığıyla açıklanacak olan LGS yanıt anahtarına öğrenciler https://meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayacak..
Share: