Kırat korumalı hesaplarda 60 günde 452 bilyon teklik birikti

Türkiye Tutum Modeli ile kademeli namına hayata geçirilen Türk lirası (TL) düzey korumalı mevduat ve iltihak fonu hesaplarında 60 günde 193 milyar lirası Hazne ve Maliye Bakanlığı, 259 milyar lirası Hat Bankası destekli oluşmak üzere toplam 452 milyar teklik bakiyeye ulaşıldı. Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan, 20 Çatlak 2021’deki kabine toplantısının arkası sıra Türkiye ekonomisinde kullanılmamış finansal alternatifleri ve konuşu tedbirleri devreye alacaklarını açıklamıştı. Bu doğrultuda, döviz kurlarındaki atakları abanmak, akan açığı dengeye getirerek enflasyonda kalıcı eşit istikrarını seçmek üzere uygulanmaya başlanan Türkiye Iktisat Modeli ile kur korumalı tevdiat ve katılma hesapları el işi konuldu. Bu kapsamda, 21 Ara’ta az içi beledi nesep kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden iştirak fonlarının Türk Lirası vadeli mevduat ve iltihak hesaplarına dönüşmesi halinde tevdiat ve ortaklık fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilgilendiren usul ve esaslar belirlendi.
Tüzel kişilerin döviz ve zer varlıklarının TL tevdiat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilgilendiren aranjman dahi 11 Familya itibarıyla yürürlüğe girdi. Döviz tevdiat hesapları ile kızıl hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşümün desteklenmesi düzenlemeleri hayata geçirilirken bu kapsamda dönüşen mevduat ve katılım hesabı tutarları zorunlu karşılıktan muaf tutuldu. Tüzel kişilerin da TL vadeli hesaplara inkılap sağlaması halinde anlaşılan koşullarda bu mevduatların kredilerde güvence sayılması yönünde düzenlemeye gidildi. Düzey korumalı hesaplar ve transformasyon yapılan hesaplar üstünde stopaj oranı sıfırlanırken döviz kurundaki oynaklık nedeniyle fiyatlamada ağırlık cıvıl cıvıl dış satımcı ve ithalatçı firmalara müteveccih döviz satım ihaleleri düzenlenmeye başlandı. söz konusu düzem korumalı yatırım ve katılma fonu hesaplarında 2 maaş güdük süre süresince 193 bilyon lirası Kaynak destekli, 259 milyar lirası Merkez Bankası destekli başlamak üzere bankacılık sektöründe bütün 452 bilyon teklik kırat korumalı mevduat/katılma fonu bakiyesi oluştu.
Vatandaşların kırat korumalı TL vadeli hesap/iltihak fonuna ilgisinin faziletli olduğu görülürken 733 bini gerçek ve 24 bini hukuksal dirilik koyulmak amacıyla düzem korumalı mevduat ve iltihak fonu hesapları toplamda 757 bin müşteri sayısına ulaştı. Döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirasına dönüşte 72 bilyon lirası gerçek kişi, 188 milyar lirası hukuksal dirilik hesapları olmak üzere toplamda 260 milyar lira bakiye oluştu. Hep kalıntı içindeki payı ise yüzde 57 seviyesinde gerçekleşti. söz konusu TL korumalı hesaplarda ağırlıklı olarak hakikat şahıslar 3 mahiye vadeyi seçti. Bu vadedeki hesaplar, 224 bilyon lira ile bütün hesap bakiyesinin yüzdelik 50 ’si seviyesinde gerçekleşti. Hukuksal kişilerin ağırlıklı vade tercihi ise 6 kamer oldu. Bu vadedeki adisyon bakiyesi 176 bilyon liralık ile toplam bakiyenin yüzde 39 ’unu oluşturdu.
Share: