Yargıtay hasar kayran evi boşaltan kiracıyı akıllıca buldu

Apartmanın dip bahçesindeki kayalıklardan kopan zerre, bir daireye uymazlık verdi. Kiracı oturulamaz ayla gelen daireyi boşaltma etti. Evsahibi kiracıya kiraları ödemediği için yürütme davası açtı. Müddei ocak sahibi, mülkiyeti kendisine ait taşınmazını 05/10/2013 ser tarihli kira sözleşmesi ile davalıya kiraya verdiğini, mahiye kira bedelinin 1.000 teklik adına kararlaştırıldığını, müddeialeyh müstecir eliyle 2014 yılı Ilkgüz, Ekim Son Teşrin, Açıklık ayı ile 2015 yılı Ev kocaoğlan icar bedellerinin ödenmediğini öne sürdü. Kiracı, familya sahibinin karşı başlattığı yürütme takibiyle sarsıldı. Apartmanın arkasındaki kaya parçasının zarar verdiği dairede oturan yurttaş, ev sahibiyle anlaşamayınca mahkemenin yolunu tuttu. İcra takibine itiraz etti. Mahkemeli müstecir ise kiralanan konutun bulunduğu binanın arka bahçesindeki duvardan büyük aynı kaya parçasının yuvarlanarak binaya düştüğünü, bu hususta şehremaneti marifetiyle tutanak tutulduğunu dile getirdi. Binada fert güveliğinin bulunmadığının ve daha çok oturulamayacağının belirleme edildiğini, binanın boşaltılarak mühürlendiğini, akabinde savlayıcı kiraya verenle yapılan görüşmeler neticesinde, artık fiili olarak dairede oturmanın olabilir olmadığından bahisle sözleşmenin paçarız yerine feshedildiğini öne sürdü. Davalının, kiralananı sözleşmede amaçlanan kullanıma uygun şekilde bulundurmakla görevli olduğunu, 2014 yılı Ilkgüz ayına ait kira borcu dışında davacıya değme borcunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi. Dosyaya verilen fotoğraflar incelendiğinde sakıt kayaç parçasının kiralananın kullanımına bariyer olacak mücbir sebep yapılanma ettiğine ilgi çekici murafaa; davacı kiraya verenin, kavil boyunca kiralananı kullanıma ergonomik durumda bulundurmakla yükümlü olduğuna, kiralananın davalı kiracıdan kaynaklanmayan nedenlerle kullanılamaz ağıl geldiği, davalının borca itirazında dosdoğru olduğu gerekçesiyle, davanın reddine değişmeyen verildi. Yıllar süren davaya sonuç noktayı koyan Yargıtay, kayanın uymazlık verdiği binadan servet sahibinin sorumlu olduğuna hükmetti.
Share: