Kazanç paketi Resmi Gazete’de

Algı Paketi, Resmi Gazete’üstelik yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasada aşağı esnaf, dikici ve toplumsal medya üzerinden kazanç sağlayanlara yönelik alacak düzenlemeleri bulunuyor. Buna göre geliri 240 bin lirayı aşmayan ve cılız usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları sağlık vergisinden ayrıklık tutulacak. Düzenlemeyle, 850 bin civarı hasis esnaf gelir vergisi ödemeyecek. Ekinci ödemeleri dahi sağlık vergisinden muaf tutulacak. Pakette, sosyal medya fenomenleri ile aktif alet uygulaması geliştirenlere müteveccih dahi vergi düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeyle, içtimai medya paylaşım ve içerikleriyle idrak elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 ön kesinti ödeyecek. Ön Kesinti kesintileri bankalar eliyle yapılacak, yıllık beyanname verilmesi gerekmeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise dirimlik vergisi kapsamında alınacak. Teklifle toplumsal mazruf üreticiliği ile işlek cihazlar için getirilen bu istisnadan görmek için Türkiye’bile oturmuş bankalarda benzeri hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişik bütün hasılatın belirlenen adisyon tarafından tahsil edilmesi gerekecek. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara dökme tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzdelik 15 oranında dirimlik vergisi kesintisi yapmakla yükümlü olacak. Cumhur Reisi, düzenlemedeki tevkifat oranını beher cümbüş türü amacıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, benzeri katına büyüklüğünde artırmaya mezun olacak. Aranjman, 2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacak. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında kayran düz kazanç asıllar kanunu ile bazı kanunlarda mübayenet yapılmasına dair kanuna göre, Cumhur Reisi, yaman mamulleri ile otomotiv sektöründe geçerli ÖTV oranlarını 3 katına büyüklüğünde artırabilecek. Yasanın getirdiği değişik yenilikler şöyle: – Yıllık eğreti rüşvet beyannamesi ödeme sayısı 4 ’deri 3 ’e indirilecek. Dirimlik vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda algı daireleri kurulacak. – Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ev 2023’e ertelenecek. – ATV ve UTV yerine isimlendirilen dört tekerli yer araçlarından yüzde 25 oranında ÖTV alınacak. – Mevcutta motor üstüvane hacmi ve matrahına bakarak vergilendirilen karavanlardan sabit yüzdelik 45 ÖTV alınacak. – Erinç hile şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl boyunca geçerli ıstampa vergisi, harç ve kaynak kullanımı terviç fonu istisnası daim ağıl getirilecek. – söz konusu şirketlere tanınan vezneci ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.
Share: