Endüstri sektörü 2022’de daha aşkın büyüyecek

Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı “2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Almanak Programı” Resmi Gazete’de yayınlandı. “2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”na göre, ati yıl Ölçülü Vadeli Izlence (OVP) kapsamında öngörülen bağırsak ve dış istek arasında istikrarlı görünümün korunması amacıyla servet, maliye ve dirimsel politikalarının çerçevesi çizildi. Büyümenin nitelikli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması amacıyla makroekonomik dengeleri gözeten ve yapısal reformlarla desteklenen kalkınma modelinin uygulanmasına bitmeme edilecek. Tasarrufların, büyümenin finansmanı üzere kullanılmasında etkinlik, abra ve rekabetçilik ilkeleri gözetilerek, nitelikli nema kompozisyonunun sürdürülmesi ve makrofinansal risklerin bildirme uzuv indirilmesi sağlanacak. Ati sene, telkih sürecinin müspet seyrinin ve salgına yönelik önlemlerin hafiflemesiyle kazançlı ve içtimai aktivite üzerindeki baskının azalması, hizmetler sektörünün toparlanması ve sanayi sektörünün GSYH’nın üzerinde tahaccüm sağlaması bekleniyor. Bu dönemde tarım sektörünün ise GSYH büyümesine tafsilatlı dolaşma ortalaması civarında ulama vermesi öngörülüyor. 2022’de yüzde 5 olması hedeflenen GSYH büyümesinin, öngörülen az içi arzu artışının yanı sıra kemiksiz para ve hizmet ihracatının üstelik katkısıyla muvazeneli aynı yapıda gerçekleşmesi bekleniyor. Ati yıl aynı geçmiş yıla bakarak özel ve kamu sektörü tüketim harcamalarında sırasıyla yüzdelik 4,4 ile yüzdelik 0,7 oranlarında essah çoğalma olması öngörülüyor. Ati yıl müstevli sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve bu sürecin anıştırma ettiği erdemli nema oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın tıpkı esbak yıla göre 1 milyon 277 bin kişi artması, aylaklık oranının ise yüzdelik 12’ye gerilemesi bekleniyor. İş gücüne iltihak oranının üstelik toparlanarak, 2022 yılında 1 fakül artışla yüzdelik 52,4’e ulaşması öngörülüyor. söz konusu dönemde ihracatın yüzde 9,4 artarak 230,9 milyar dolar, ithalatın ise yüzdelik 9,6 terfian 282 bilyon 700 milyon dolara ulaşması ve böylece dış ticaret açığının 51 bilyon 800 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu dönemde ihracat ve ithalat fiyatlarının 2022 yılında sırasıyla yüzdelik 1,4 ve 2,2 oranlarında artması öngörülürken, hakikat ihracatın ve ithalatın ise sırasıyla yüzde 8 ve 7,4 artacağı, gelecek sene salgının etkisinin daha dahi azalmasıyla seyahat gelirlerinin 25 milyar dolar seviyesine yükselmesi, hizmetler dengesinin ise 31,8 milyar dolar aşkın vermesi tahmin ediliyor.