Kaynak ve Maliye Bakanlığı bütçe uygulama sonuçlarını yayınladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değme kamer mevkut namına açıkladığı bütçe aplikasyon sonuçları ve gerçekleşmelerini teşrinievvel ayına ilgilendiren adına ayrı ayrı yayınladı. Buna bakarak, ekimde bütçe gelirleri, sabık yılın benzeri ayına nazaran yüzde 22,9 artarak 114 bilyon 16 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 34,6 artışla 131 milyar 422 milyon liraya ulaştı. Ev-ilk teşrin döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzdelik 34,3 yükselerek 1 trilyon 104 bilyon 572 milyon liraya, bütçe giderleri yüzdelik 22,3 artarak 1 trilyon 183 milyar 72 milyon liraya artık. Sonunda merkezi yönetim bütçesinin ekimde 17 bilyon 406 milyon lira, eş-ilk teşrin döneminde ise 78 milyar 499 milyon teklik zahir verdiği bildirildi. Merkezi idare bütçesinden bu yılın ev-teşrinievvel döneminde 1 trilyon 183 milyar 72 milyon lira masraf gerçekleştirilirken bütçe gelirleri 1 trilyon 184 bilyon 572 milyon liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk teşrin ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.Böylece 2021 yılında merkezi dalavere bütçe giderleri üzere öngörülen 1 trilyon 346 bilyon 139 milyon liralık ödeneğin yüzdelik 9,8 ’i huruç oldu. Güzeşte yılın ekimde bütçe 6 milyar 866 milyon lira ürem dışı aşkın verirken bu yılın ilk teşrin ayında 3 milyar 106 milyon teklik getiri dışı boş oluştu. Faiz dış bütçe giderleri güzeşte yılın tıpkı ayına bakarak yüzdelik 36,3 artarak 117 bilyon 122 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine bakarak gerçekleşme oranı ise yüzde 10 adına hesaplandı. Ekimde personel giderleri, güzeşte yılın bir ayına göre yüzde 29,5 artarak 31 milyar 536 milyon teklik oldu. Personel giderleri üzere bütçede öngörülen 326 milyar 633 milyon liralık ödeneğin yüzde 9,7 ’si kullanıldı. Toplumsal güvenlik kurumlarına cesamet primi giderleri, ekimde sabık yılın bire bir dönemine bakarak yüzde 27,9 artışla 5 bilyon 93 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 54 milyar 527 milyon teklik ödeneğin yüzde 9,3’ü balkon oldu.Ekimde yüzdelik 94,4 artışla 16 bilyon 631 milyon lira servet ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler ekimde, geçen yılın bir ayına göre yüzde 14,2 artarak 43 bilyon 502 milyon lira yerine belirlendi. Bütçede öngörülen 536 bilyon 14 milyon lira ödeneğin yüzdelik 8,1 ’i kullanıldı. Ekimde 12 milyar 357 milyon lira sermaye gideri, 1 bilyon 24 milyon liralık anamal transferi yapıldı. Borç ita giderleri ise 6 milyar 980 milyon teklik oldu. Nema giderleri bahis konusu ayda sabık yılın benzeri ayına kıyasla yüzdelik 21,6 artarak 14 bilyon 300 milyon lirayı buldu. Merkezi dümen bütçe gelirleri, geçen yılın ilk teşrin ayında 92 bilyon 766 milyon lira iken Ilk Teşrin 2021’bile yüzdelik 22,9 artarak 114 milyar 16 milyon liraya daha çok. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ekim kocaoğlan gerçekleşme oranı 2020’bile yüzde 9,7 iken, güzeşte ay yüzde 10,4 oldu. Alacak gelirleri tahsilatı sabık kamer 2020’nin teşrinievvel ayına göre yüzdelik 25,5 artarak 96 milyar 117 milyon liraya ulaştı.Umumi bütçe rüşvet dışı değişik gelirleri, ekimde yüzde 22,6 artışla 110 milyar 899 milyon liralık kendisine hesaplandı. Hususi bütçeli idarelerin arı gelirleri 2 bilyon 576 milyon teklik, aranjör ve denetleyici kurumların gelirleri 541 milyon teklik adına belirlendi. Rüşvet türleri itibarıyla ekimde güzeşte yılın ayrımsız ayına göre, dirimsel vergisi yüzdelik 34,8, kurumlar vergisi yüzdelik 2685,2, dahilde alınan ekleme değer vergisi yüzdelik 26,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 37,4, ıstampa vergisi yüzde 30,7, harçlar yüzde 41,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzdelik 18,9, farklı rüsum tahsilatı yüzde 36,5 artarken, hususi tüketim vergisi yüzdelik 22,8 azaldı. Merkezi idare bütçe giderleri Ocak-Ilk Teşrin 2020 döneminde 967 milyar 671 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 22,3 artışla 1 trilyon 183 milyar 72 milyon liraya yükseldi. Sonunda 2021’dahi merkezi dümen bütçe giderleri üzere öngörülen 1 trilyon 346 bilyon 139 milyon lira ödeneğin yüzde 87,9 ’u derkenar oldu.Nema dünya giderlerin bütçe ödeneklerine bakarak gerçekleşme oranı yüzdelik 88 namına hesaplandı. Personel giderleri, söz konusu dönemde yüzdelik 19,2 artışla 291 milyar 818 milyon lira olurken personel giderleri üzere bütçede öngörülen 326 bilyon 633 milyon liralık ödeneğin yüzdelik 89,3 ’ü kullanıldı. Toplumsal düzenlilik kurumlarına fehamet primi giderleri, bu dönemde sabık yılın benzeri dönemine kıyasla yüzde 18,6 artarak 47 bilyon 794 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 54 bilyon 527 milyon liralık ödeneğin yüzdelik 87,7 ’si kullanılmış oldu. Aile-ekim döneminde dünyalık ve hizmet hava giderleri için bütçede öngörülen 89 milyar 67 milyon lira ödeneğin yüzde 94,6 ’sı harcandı. Bu dönemde yüzde 32,6 yükselişle 84 bilyon 272 milyon lira para ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Akan transferler yüzde 17 artarak 481 bilyon 229 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 536 bilyon 14 milyon liralık ödeneğin yüzdelik 89,8 ’i kullanıldı. SÖZ KONUSU dönemde 76 bilyon 980 milyon teklik sermaye gideri, 10 milyar 898 milyon liralık anamal transferi yapıldı. Namus Borcu verme giderleri ise 33 bilyon 508 milyon liralık olarak hesaplandı. Getiri giderleri yüzde 30,9 terfian 156 bilyon 573 milyon liraya bundan sonra.Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin eş-ekim dönemi gerçekleşme oranı 2020’dahi yüzde 86, bu yılın ayrımsız döneminde yüzde 100,3 oldu. Algı gelirleri tahsilatı, bahis konusu dönemde 2020’nin aile-teşrinievvel dönemine göre yüzdelik 38 artarak 904 milyar 545 milyon liraya ulaştı. Kazanç gelirlerinin bütçe tahminine göre tahakkuk oranı ise yüzdelik 98 yerine kayıtlara geçti. Genel bütçe alacak dışı ayrıksı gelirleri bile yüzde 34,5 artarak 1 trilyon 75 milyar 206 milyon liraya yükseldi. Özel bütçeli idarelerin günahsız gelirleri 21 bilyon 586 milyon liralık, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 7 milyar 781 milyon teklik kendisine belirlendi. Vergi türleri bakımından eş-teşrinievvel döneminde sabık yılın bire bir dönemine göre, sağlık vergisi yüzdelik 36,2, kurumlar vergisi yüzde 62,2, dahilde alınan munzam derece vergisi yüzdelik 89,9, hususi istihlak vergisi yüzde 1,9, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzdelik 13,2, ithalde alınan mülhak derece vergisi yüzdelik 59,1, nitelik vergisi yüzdelik 34,3, harçlar yüzde 23,5 ve ayrıksı vergi gelirleri yüzde 33,6 artış gösterdi..
Share: