TİSK deri asgari ücret değerlendirmesi

Türkiye, yeni sene yaklaşırken minimum sevap gündemine kilitlendi. Elan pazarlıklar başlamasa birlikte iştirakçi ve işveren topluluklarının temsilcilerinden, konuya ilgili izahat geliyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) birlikte Asgari Ecir Tayin Komisyonu çalışmaları öncesinde, konuya ait bir izah yapıldı. Komisyonda işverenleri temaşa edecek olan TİSK, özellikle minimum ücret tutmak üzere, eksiksiz ücretler üzerindeki vergilerin aşamalı kendisine indirilmesini istedi. Açıklamada şu ifadelere düz verildi: “Global rakiplik dengelerinin bu büyüklüğünde ciddi olduğu benzeri senede özellikle minimum ücret kalkışmak üzere bütün ücretler üzerindeki yüzdelik 15’ten yüzdelik 40’a varan alacak oranlarının aşamalı yerine azaltılmasını müteharrik ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegane yöntem ve çözüm yolu yerine görüyoruz.” Acun genelinde küsurat mal fiyatları ile enerji ve transfer maliyetlerinin bir nice sektörü münasebetsiz etkilediği belirtilen açıklamada, “Bu nedenle, dönemin koşulları dikkate alınarak muvazeneli bire bir minimum ücret belirlenmesi herhangi bir zamankinden çok henüz balaban bire bir ehemmiyet taşıyor.” ifadelerine vadi verildi. Önceliklerinin çalışanların refahı olduğu vurgulanan açıklamada, “Minimum sevap üzere, ister küresel pahalılık ister ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen özge faktörler da değerlendirilerek akılcı tıpkı seviyede uzlaşı sağlanacağına inanıyoruz.” ifadesi üstelik yer aldı.