Kamu ödenekleri teklifinde sunu büyük nasip Hazne ve Maliye Bakanlığı’nın

Ölçülü Vadeli Program’a (OVP) göre, genel bütçe kapsamındaki amme idarelerinin 2022 yılı karşılık teklifi tavanları açıklandı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı cevap teklifi tavanlarının toplamı kestirmece 1 trilyon 591 milyar 516 bin 628 lirayı bulurken, ödenekte arslan payı tahminî 720 bilyon lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ayrıldı. Bu bakanlığı, Milli Terbiye ile Afiyet bakanlıkları izledi. Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına çevrilmiş alıntı ödeneği da buradan karşılandığı amacıyla Kaynak ve Maliye Bakanlığı’na 720 milyar 206 milyon 284 bin liralık karşılık ayrıldı. Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı 189 milyar 10 milyon 851 bin lirayla ikinci tam vadi alırken, bu kurumu 111 milyar 222 milyon 421 bin lira ivaz tavanıyla Afiyet Bakanlığı izledi. Mesai ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na 88 bilyon 365 milyon 97 bin liralık, Milli Savunma Bakanlığı’na 80 milyar 439 milyon 536 bin teklik, Ev ve Içtimai Hizmetler Bakanlığı’na 66 bilyon 131 milyon 543 bin liralık cevap tahsis edildi. Emniyet Umumi Müdürlüğü ödeneği 56 bilyon 996 milyon 86 bin teklik, Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 38 milyar 391 milyon 106 bin teklik, Cingöz Umumi Komutanlığı ödeneği 35 milyar 996 milyon 445 bin lira, Izlem ve Bütçe Başkanlığı ödeneği 27 milyar 757 milyon 508 bin liralık oldu. OVP’üstelik özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçesi mukabele öneri tavanları bile kayran aldı. Buna bakarak, Karayolları Umumi Müdürlüğü’ne 45 milyar 99 milyon 556 bin liralık, Fehamet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne 25 bilyon 19 milyon 700 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırı Kurumu’na 6 milyar 389 milyon 677 bin lira, Orman Umumi Müdürlüğü’ne 6 bilyon 220 milyon 952 bin lira, Epey ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ihya ve Tutma İdaresi Başkanlığı’na 2 milyar 379 milyon 890 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.