İstinaf Mahkemesi’nden Mütehammil Akpınar üzerine değişmeyen

Yeşilçam oyuncularından Stabil Akpınar, icracı sanatçı, oyuncu kendisine ‘Salak Milyoner’, ‘Köyden İndim Şehre’, ‘Mavi Boncuk’, ‘Tatlı Dillim’ ve ‘Yalancı Yarim’ isimli filmlerde oynadı. 5 sinema filmi, iddiaya bakarak 2016 yılında benzeri göstergeç kanalında yayımlandı. Ünlü oyuncu bile görk aldığı bu filmlerin kendisinden izin alınmadan yayınlandığı gerekçesiyle ülkü açtı. Stabil Akpınar’ın haklarının ihlal edildiğini dilekçesinde belirten avukat Burçin Hekimoğlu, “Bu eserlerin monitör tarafından umuma iletimi ve baştan iletimi hususunda müvekkilimiz seçkin birey yahut kuruma müsaade verememiştir. Bu filmlerin yayınlanmasıyla müddeialeyh şeriklik, müvekkilimizin hakkını ihlal etmiştir. Bu filmlerin televizyonda yayınlanmasıyla müvekkilimize ödenecek rayiç bedellerin ehlihibre tarafından tayin edilmesini istiyoruz. Şimdilik 2 bin 250 liranın tahsiline değişmeyen verilmesini istiyoruz.” dedi. Göstergeç kanalı, Zorlu Akpınar’ın bahis konusu filmlerle ilgili kitap sahibi olmadığını, eserin esas sahibinin kameraman Heves Film olduğunu belirterek, davanın reddini istedi. Filmlerin yapımcısının benzeri zamanda iz sahibi olduğunu, yapımcının filmler üzerindeki haklarının bile en bir iki 70 sene korunma altında olduğunu tamlayan murafaa, Takatli Akpınar’ın maddi ve manevi hakkının ihlal edilmediği gerekçesiyle davayı reddetti. Filmlerin çekildiği yıllarda seçkin finansal hak devri yapmadığını tamlayan Metin Akpınar, mahkemenin aleyhine verdiği karara itiraz ederek davayı istinafa, İstanbul Toprak Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Akpınar, itiraz dilekçesinde söz konusu filmlerin televizyonda sellemehüsselam yayımlanarak mali ve manevi haklarının ihlal edildiğini öne sürdü. İstinaf Mahkemesi, Takatli Akpınar’ın itirazını kabul ederek, evcil mahkemenin verdiği ret kararını bozdu. Domestik mahkemenin kararının kaldırılarak davanın baştan görülmesine değişmeyen veren İstinaf Mahkemesi, “Düşünüm ve Tekellüm Eserleri Kanunu’nun amacı sanatçıyı korumaktır. Mahkemece ödence talepleri yönünden istimara yapılması gerektiği halde kem araştırma ve tetkik ile davanın reddine karar bırakılmış olmasının falsolu olduğu anlaşılmıştır. Mahkemenin kararı asıllar ve yasaya aykırıdır.” dedi. Sav ileriki günlerde baştan görülecek.
Share: