Hazine’den toplamda 10.1 bilyon liralık eksiltme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, zaman düzenlediği ihalelerinden ilkinde, 2 yıl (791 gün) vadeli 6 ayda benzeri yüzdelik 10,05 kupon ödemeli çakılı kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede mahdut repo yüzde 18, mürekkep getiri yüzde 18,81 oldu. Nominal teklifin 4 milyar 886 milyon 500 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal bey 3 bilyon 14 milyon 500 bin liralık, kesin komutan 3 bilyon 319 milyon 700 bin teklik adına gerçekleşti. Amme kuruluşlarından mevrut 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 bilyon 416 milyon teklik öneri makbuz ve bu kesime 1 bilyon liralık satış yapıldı. Bakanlık, ikinci ihalede 5 yıl (1.827 çevrim) vadeli 3 ayda (91 zaman) benzeri kupon ödemeli Türk Lirası gecelik referans getiri oranına (TLREF) endeksli izzet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel getiri yüzdelik 5,06 oldu. Nominal teklifin 5 bilyon 191 milyon 400 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 bilyon 66 milyon 400 bin liralık, net koca 3 milyar 104 milyon 500 bin lira kendisine gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, ortalık yapıcılarından 2 milyar 947 milyon liralık öneri alındı ve bu kesime 2 bilyon teklik mir yapıldı. Hazine, böylelikle piyasaya toplanmış 10 milyar 124 milyon 200 bin lira borçlandı. Kaynak ve Maliye Bakanlığı, ferda 2 eksiltme, ayrımsız aracısız mir yapacağını duyurdu. Bakanlığın duyurusuna göre, ihalelerde 9 sene (3 bin 374 zaman) vadeli 6 ayda benzeri kupon ödemeli sabit kuponlu kerem tahvili ile 10 sene (3 bin 570 dönüş) vadeli 6 ayda benzeri kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli ululuk tahvili baştan ihraç edilecek. Ayrıca 2 sene (728 dönem) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli icar sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.