Yığın Fonlaması Sistemi’nde önceki pay ihracı gerçekleşti

Resülmal Piyasası Yerleşmiş’nun (SPK) 3 Ekim 2019 günlü “Paya Dair Kitle Fonlaması Tebliği” çerçevesinde, tarafların kütle fonlaması faaliyetleri kapsamında işlemlerini gerçekleştirecekleri altyapının hazırlanması üzerine Merkezi Anahtar Kuruluşu SERPMEK’ye (MKK)  fariza verildi. MKK’nın yürüttüğü “Kütle Fonlaması Sistemi (KFS)” projesi uygulama, ihya, yazılım ve sınav çalışmaları tamamlandı. MKK vasıtasıyla belirlenen şartları namına getirerek, bütünleşme testlerini mütemmim ve planlı uygunluk beyanı kapsamında konvansiyon imzalayan 2 skor platformun SPK marifetiyle listeye alınmalarını izleyen süreçte, KFS’dahi üye tanımlamaları yapıldı. Uygulamanın hayata geçirildiği April 2021’den itibaren 10 adet vasat ile entegrasyon süreçleri tamamlandı. Proje tanımlama ve fonlama faaliyetleri bitmeme fail Fonbulucu-Global Kütle Fonlama Platformu SERPMEK vasıtasıyla, 5 adet proje kapsamında 2 milyon 360 bin liralık kaynak talebi oluşturuldu. Sisteme 1.617 örgen (kayıtlı yatırımcı) tanımlanırken hep 1.028 fonlama talebi iletildi. Kâin durum itibarıyla muvaffakiyetli olarak tamamlanan 2 nüsha projeye, 714 fonlama talebi ile 1 milyon 252 bin teklik tutarında kaynak sağlandı.Bahis Konusu hisseler, yatırımcılar tarafından gine MKK’nın “e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi” üzerinden izlenebiliyor ya de raporlanabiliyor. Tanımlı özge 3 sayı projenin yatırımcı fonlama faaliyetleri devam ediyor. MKK marifetiyle hazırlanan Kitle Fonlaması Sistemi’nde; platformlar marifetiyle, yatırım komitelerinin akıllıca bulduğu girişimci ve/yahut adım şirketlerinin projeleri tanımlanmakta. Projelere kaynak seçmek isteyen yatırımcılar ilgilendikleri projeler üzere görüntü toplayan platformlara uzuv yerine fonlama taleplerini iletiyor. Görüntü aktarımı yapacak yatırımcıların platform üyelikleri esnasında paylaştıkları kimlik bilgileri e-Fehamet sisteminde kontrol edilerek teslim sonrasında yatırım sınırlarının kontrolü ile müteşebbis ve/veya aşama şirketine ilişkin kaynak cem limit kontrolleri hep aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Düzenleme kapsamında yer aldığı için platformların, mütenevvi şartları sağlamasına ait kontrol ve izin aşamalarından geçiyor olması, projelerin bire bir komisyon marifetiyle belirlenmesi, belirlenmiş olan limitler, merkezi arama sistemi, payların elçi hesaplarında oluşumuna kadar, fonların tıpkısı dirilik yetkilisi eliyle bloke edilmesi kabil unsurlar, sistemin güvenliği açısından ehemmiyet taşıyor.Yığın fonlamasında saklamacı bünye namına görevlendirilen MKK, bu süreçte merkezi aynı konumda bulunarak sistemin birlik paydaşlarına güvenilir ve kontrollü benzeri cümle oluşumu namına servis sağlıyor. Aranjman bakımından; MKK, kütle fonlaması platformları, emanet yetkilileri (İstanbul Değiş ve Hıfız Bankası A.Ş. ve düzenleme kapsamında belirtilen şartları taşıyan sair portföy saklayıcıları), müteşebbis ve/yahut kadem şirketi ve yatırımcılar, sistemin paydaşları namına belirlendi. MKK Umumi Müdürü ve Umumi Heyet Üyesi Ekrem Arıkan, yığın fonlamasına ilişik yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin Merkezi Hıfız Kuruluşu adına Borsa İstanbul piyasalarının birlikte birçok alanda saklama hizmeti verdiklerini belirtti. MKK’nın, SPK’nın “Paya Dayalı Yığın Fonlaması Tebliği” çerçevesinde Kitle Fonlaması Sistemi’nin saklamacı kuruluşu kendisine görevlendirildiğini ve KFS ’bile ilk fonlamayı sağlayan hamle şirketi paylarının Merkezi Kaydi Sisteminde kayden ihracının gerçekleştiğini belirten Arıkan, “Bahis Konusu paylar, yatırımcılar vasıtasıyla e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgelik Merkezi hizmetimiz üzerinden sayısal ortamda izlenebilmektedir.Arıkan, merkezi hıfız rolünün yanı sıra haber depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetleri ile bir nice alanda hizmet sağladığının altını çizdi. Esas cümbüş alanı olan sermaye piyasalarındaki saklamacı rolüne eklenen KFS ’nin birlikte ​Türkiye Nişane İhtisas Borsası’nda (TÜRİB) iş gören Elektronik Kitap Senetleri (ELÜS) ve Hamiline Hisse Araç Sistemi (HPKS) ile laedri şirketlerin hamiline payların izlenmesi kabilinden bir nice alanda saklama hizmetleri sunduklarını anlatan Arıkan, şunları kaydetti: “Yaygınlaşması üzere çalıştığımız e-Genel Oturmuş Sistemi (e-GKS) ve e-Umumi Heyet Sistemi (e-YKS) ile zaten sunmakta olduğumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu (DERI) hizmetleriyle gelişigüzel Türkiye ’dahi kurumsal dalavere ikliminin gelişimine katkı sağlamaktayız. Bilgelik ve uygulayım bilimi şirketi vizyonumuzla ortaya koyduğumuz Marifet Çözümleme Platformu (VAP), resülmal piyasalarının tahaccüm ve gelişimi hızlanırken sistemik riskin gözetilerek finansal istikrarın korunmasının desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Yatırımcı Riziko Strateji Sistemi (YRTS) üzere hizmetlerimizi daha birlikte geliştiriyoruz. 2021 yılı ortamında duyuracağımız yıpranmamış ürünlerimizle hizmet verdiğimiz alanlarda henüz çok ulama icat etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”.