Hak Bakanlığı sınavları geç referans hangi devir, ücreti hangi büyüklüğünde? İşte referans ekranı

Istimara, Güzel ve Kol Merkezi (ÖSYM) marifetiyle gerçekleştirilen Türe Bakanlığı sınavlarına karışmak isteyen adaylar, geçtiğimiz günlerde başvurularını gerçekleştirdi. Alışılagelen referans süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar ise Hak Bakanlığı sınavları geç müracaat tarihi hakkında araştırmalarına başladı. Türe Bakanlığı sınavları geç referans günü, geçtiğimiz günlerde ÖSYM marifetiyle ilan edilmişti. Peki Doğruluk Bakanlığı sınavları geç referans ne ahit, ücreti ne kadar? İşte 2021 Doğruluk Bakanlığı sınavları müracaat ekranı… ÖSYM, Adalet Bakanlığı Sınavları amacıyla geç referans hava tarihlerini yayınladı. ÖSYM vasıtasıyla paylaşılan bilgilere göre geç başvurular, 18 Teşrinisani 2021 Perşembe günü alınacak. Geç başvuru işlemi, 18 Son Teşrin 2021 saat 10:00’birlikte başlayacak ve 23:59’de sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden yapabilecek. Geç başvurularda adaylardan 375, 562.50 ve 750 TL’lik ücretler irade edilecek. Ödemeler kurumun kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden yapılabilecek. Sınavlar ise 25-26 Fasıla 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavda sorular çoktan selektif olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır: Genel Kabiliyet ve Genel Firez Testi ile Eş Düzlük Bilgisi Testi: Umum adaylar için kuma ve mecburi testlerden oluşur. Umumi Kabiliyet ve Umumi Ekin Testi: Türki, Hesap, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Asıl Yurt Bilgisi konularıyla ait sorulardan, Eş Düz Bilgisi Testi: Temel Hukuku, İdare Hukuku, İdarî Yargı Usulü, Ünsiyet Yargılama Usulü ve Kentlileşmiş Hukuk konularıyla ilgili sorulardan oluşur. Adli Önem Testi: Bu sınav, Adli Egemenlik Sınavına başvuran adaylar içindir. Adli Hâkimiyet Testi: Düyun Hukuku, Ukubet Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Tecim Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ait sorulardan oluşur. Adli Mahkeme Kararı-Avukat Testi: Bu sınav, Adli Hız-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir.İdari Geçerlilik Testi: Bu sınav, İdari Etki Sınavına başvuran adaylar içindir. İdari Şiddet Testi: Düyun Hukuku (Genel Ahkâm), Ukubet Hukuku (Umumi Hükümler), Vergi Hukuku, Algı Usul Hukuku, Maliye-Ekonomi konularıyla ilgilendiren çoktan seçmeli sorulardan oluşur. her bir soru kitapçığı matbaada özel yerine poşetlenecektir. Istifham kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri marifetiyle poşet içinde, açılmadan ve değme dağıtılacaktır. Değme istifham kitapçığının “Soru Kitapçık Numarası” değişik olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen ayrımsız olacak fakat soruların yahut sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile akıllıcasına cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle, her adayın karşılık anahtarı birlikte farklı olacaktır. Adaylar, kendilerine verilen istifham kitapçıklarının üstünde matbu istifham kitapçık 5 numaralarını yanıt kâğıdı üzerindeki ilgili alanlara yazıp kodlayacak, numaraları akilane yazıp kodladığını soru kitapçıkları ve yanıt kâğıtları üzerinde yer kayran ilişkin alanlarda bile onaylayacaklardır. Sınavda uygulanacak soruların uzlaştırma hakları ÖSYM ’ye aittir.
Share: