Tutma ve yetiştirme kurs başvuruları hangi zaman? MEB 6. ve 10. dershane DYK referans tarihleri

Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim tedris yılı Sübvansiyon ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile ilgilendiren bağlanmış açıklamada bulundu. MEB, yaptığı açıklamada 7 ve 11’inci derslik öğrencilerinden sonradan 6 ve 10’uncu dershane öğrencilerinin dahi ücretsiz verilen Sübvansiyon ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamına alındığını duyurdu. Peki, DYK ağırşak başvuruları hangi devir başlıyor? MEB 6. ve 10. sınıf DYK kurs başvuruları başladı mı, hangi devir başlayacak? İşte MEB 6. ve 10. sınıf DYK ağırşak başvuru tarihleri ve ayrıksı detaylar… MEB eliyle Tutma ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’nde ayrım ve aranjman yapıldı. Buna göre, almanak planlanan kurslar ilkgüz ayı içerisinde, yaz dönemi kursları ise temmuzun ilk haftasında başlatılacak. Ağırşak açılacak sınıf düzeyleri ve dersler, gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda güncellendi. Yapılan direktif değişikliğiyle 6. ve 10. sınıflar üstelik ücretsiz verilen DYK kapsamına makbuz. 6. ve 10. sınıflar amacıyla Terviç ve Yetiştirme Kursları, 29 Kasım’dahi başlayacak. Hususi eğitim meslek okulu programı geçerli özel eğitim okulu ve özel terbiye sınıfı öğrencileri de kurslardan yararlanacak.Açılacak kurslar, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda belirlenen sınıf seviyeleri ve derslerle ilişkin olacak. Fakat Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne merbut ortaöğretim kurumlarından “Mesleksel Eğitimde 1000 Meslek Projesi” kapsamında olan eğitim kurumları ile arsıulusal Rum imam dil cambazı liselerinin 9. sınıflarına müteveccih Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilecek. Yıllık açılan kurslar terbiye öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. Ancak çağ tatili aut aleniyet tatillerde kurs yapılmayacak. Vekillik yahut yerel yönetim amirliklerince kaymakamlık, mülk veya büyüklük genelinde umumi hayatı etkileyen müstevli çor, saf kıyamet, sıkı hava koşulları ve bire bir durumlarda ağırşak süreleri değiştirilebilecek. Yaz aylarında alelumum turizm, tarım, yapım üzere değişik hareket kollarında etkin mezun öğrencilerin DYK’lere ilk teşrin ayı sonu kadar katılma talepleri dolayısıyla, bu öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları üzere vasıta işlemleri kursların açıldığı tarihten ekim sonuna büyüklüğünde yapılabilecek.Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek için seçkin terbiye ve öğretim döneminde kurs açılan derslerden sunu az iki kazanım algılama ve kıymetlendirme sınavı yapılacak. Imtihan sonuçları çözümleme topluluk öğretmenlerince tamamlanacak. Kurslara paydaşlık sağlayan öğrenci velilerine ayda bir defa öğrencilerin hisse senedi durumlarıyla ilgili bilgelik verilecek. Herhangi Bir gün sonunda kurs açılan derslerden Bakanlıkça belirlenenlere yönelik Değerlendirme Yorum ve Imtihan Hizmetleri Umumi Müdürlüğünce takip ve yorum ortak sınavı yapılacak. Özel eğitim okulu ve sınıflarında takip ve değerlendirme sınavı eğitim bilimi kurumunca yapılacak. Ağırşak merkezlerindeki yetişek ve tedrisat faaliyetleriyle ilişik gelişim ve işlemlerin yılda sunu beş altı iki kat denetimi diyar ve kaza milli eğitim müdürlüklerince e-Ağırşak modülüne işlenecek. 6 Eylül’birlikte başlayan destekleme ve yetiştirme almanak kursları, 10 Haziran 2022’da tamamlanacak. Sabık yıl Kovid-19 dolayısıyla yapılamayan yaz dönemi kursları, 2022’bile baştan uygulanacak. Ati sene yaz dönemi kurslarında kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 6-10 Haziran’birlikte yapılacak.Kurs sınıfları ise 27 Haziran-1 Temmuz’üstelik oluşturulacak. Kurslar, 4 Orak Ayı 2022’de başlayacak, 28 Ağustos 2022’üstelik tamamlanacak..
Share: