Ekonomik düzenlemeler içeren kanun teklifi Komisyon’da akseptans edildi

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Mahdut Yasa Mesabesinde Kararnamede Fark Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Cazibe ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yalnızca gerçeklik kişilere ilişik olup ticari işlemlere bahis sıfır yatırım ve iştirak fonu tutarları değil, resmi kuruluşlar, yüreklilik kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve ortaklık fonu birlikte TMSF vasıtasıyla sigorta edilecek. Sonunda AB mevduat sigortacılığı kriterlerine neva sağlanacak. Için iflas kararı verilmeyen yahut iradi tasfiyeye giren kredi kuruluşunun tasfiyesinde ise İcra ve İflas Kanunu’nda planlı soysuz ve rehinli alacakların sıralaması makbul olacak. TMSF kaynaklarının, çözümleme rezervi ile yatırım sigortası rezervinden oluşması nedeniyle ödemenin, tevdiat sigortası rezervinden yapılmasına yönelik aranjman yapılacak. Bankalarda bahis konusu beceri altyapının kuruluş, mekanizma ve denetimine ilgili kuralların TMSF Görüntü Müesses tarafından belirlenmesi yönünde uymazlık yapılacak. Bu düzenleme yayımından 3 kamer bilahare yürürlüğe girecek. Teklifle, sigorta kapsamı dışında küsurat tevdiat ve iştirak fonları dahi belirleniyor. Bu kapsamda ilişkin kredi kuruluşunun hakim ortakları ya birlikte kalifiye pay sahiplerine, bunların kontrolünde mevcut tüzel kişilere, hakiki şahıs hakim ortakların anne, baba, kayırıcı ve sulta altındaki çocuklarına ilgilendiren mevduat ve katılım fonu ile gayrı hesaplar; ait yüreklilik kuruluşunun yönetim yahut müdürler yerleşmiş komutan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların biricik başına veya birlikte taharri ettiği hukuksal eşhas ve ortaklıklar ile temel, baba, âdem ve velayet altındaki çocuklarına ilgilendiren tevdiat ve katılım fonu ile farklı hesaplar; Kaynak Yerleşmiş eliyle Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurulunun (BDDK) görüşü darılmak kanalıyla belirlenen gayrı yatırım, katılım fonu ve hesaplar sigortaya tabi kaçınan. TMSF Fon Müesses başbuğ yardımcılarının sayısı 2’den 3’e çıkarılacak. TMSF’nin yönetsel yapılanmasındaki fariza dağılımı, artan gelişim yükünün faal ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesi üzere kurulacak kullanılmamış daireler aracılığıyla değiştirilecek, ihtiyaca binaen müdürlük sayısı artırılacak ve bindi personelin istihdamına yönelik başkalık yapılacak. TMSF Kaynak Yerleşmiş üyeleri ve Görüntü personelinin, Bankacılık Kanunu’nda bağlanmış görevlerine ilişkin karar, gösteri ve işlemleri cihetiyle Fon’un yaptığı ödemeyi ilgililerinden dilek etmesi hususunda düzenleme yapılarak, BDDK’nin yaptığı bu ödemeleri, kusurlu mevcut ilgililerinden irade ika hakkı gizli tutulacak. Bankacılık Kanunu ile TMSF’ye sunulan görevlerin birlikte ilişik gayrı kanunlar ve büyüklük aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişik Cumhurbaşkanlığınca verilen görevlerin ifası sırasında yapılan giderlerin dahi gerektiği hallerde, daha sonra ilgililerinden tahsili koşuluyla Fon bütçesinden karşılanabilmesi için katma aranjman öngörülüyor. Teklifle, TMSF aracılığıyla yapılan ticari ve hesaplı tamamiyet satışlarında, mevcut düzenlemeler ve etki içtihatları gözetilerek, eski dönme borcuna dayalı kriterlerin elan celi ve anlaşılır olması amaçlanıyor. Finansal isticar sözleşmelerinin ticari ve soylu erki bütünlük kapsamına alınacak ve tenkis bedeline isabet eden tutarın vakit cetveli kesinleşmeden ödenebilecek. Mesafe cetveline itiraz süresi, koridor cetvelinin Resmi Gazete’dahi yayımlanmasından itibaren 15 dolaşma olacak.