İhracatçılar döviz gelirlerinin yüzdelik 40’ını Eşkâl Bankası’na satacak

Türkiye Cumhuriyeti Biçim Bankası (TCMB), ihracatçılara uyguladığı döviz gelirinin satışı uygulamasında değişikliğe gitti. İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25’i Eşkal Bankası’na satılırken, bu yüzdede ilerleme yapıldı. Yeni düzenlemeyle gelişigüzel yüzdelik 25’lik satış zorunluluğu, 18 April bakımından geçerli olacak şekilde yüzdelik 40’a çıkarıldı. Konuya ilişik Eşkal Bankası’ndan benzeri tamim yayımlandı. İhracat Bedeli Kabul Belgesi’ne (İBKB) yahut Döviz Çekicilik Belgesi’ne (DAB) bağlanan iharacat bedelleri çıktı yüzdelik 40 üzerinden vesika düzenleyen bankaya satılacak. Döviz bedelinin, Tarz Bankası yoluyla zar edilen ve muamele günü amacıyla uygulanan döviz alışkuru üzerinden bölüm içerisinde Eşkâl Bankası’na satışı yapılacak. Gine benzeri dönüş içerisinde Şekil Bankası’nın banka nezdindeki namına aktarılacak. söz konusu tutarın tekmil karşılığı vezneci yoluyla ihracatçıya Türk parası adına ödenecek. Ukrayna ve Rusya ’evet gerçekleştirilmiş yahut gerçekleştirilecek dış satım işlemleriyle ilgilendiren kendisine ihracat bedellerinin döviz cinsinden bildirme edilmiş olsa da Türk Lirası namına de kabulü tür olabilecek.
Share: