Ekimde kurulan iştirak sayısı yüzdelik 8,3 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yayınladığı ekim kocaoğlan istatistiklerinde, kurulan ve kapanan şirketlerle ilgilendiren verileri gözler önüne serdi. Buna bakarak, 2021’in ilk 10 ayında, geçen yılın tıpkısı dönemine göre kurulan şeriklik sayısı yüzdelik 6,6 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzdelik 7,1, kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzde 12,9 oranında azaldı. 2021’in geçmiş 10 ayında, sabık yılın ayrımsız dönemine göre kapanan ortaklık sayısı yüzdelik 3,1, kapanan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzdelik 9,6 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,9 oranında arttı. Ekim 2021 ’üstelik kurulan toplanmış 9 bin 463 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4 ’ü limited müşareket, yüzde 12,3 ’ü anonim şirket, yüzde 1,3 ’ü ise kooperatif oldu. Teşrinievvel ayında, esbak taban göre kurulan ortaklık sayısı, yüzde 8,3, kurulan gerçek kişi ticari pres sayısı yüzde 10,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,1 oranında azaldı. Esbak taban bakarak, kapanan iştirak sayısında yüzdelik 5,1, kapanan kooperatif sayısında yüzdelik 6,5 azalış oldu, kapanan hakiki şahıs ticari pres sayısında yüzdelik 0,1 oranında artım gerçekleşti. Teşrinievvel 2021 ’üstelik, Teşrinievvel 2020 ’ye göre kurulan şeriklik sayısı yüzde 9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,1, kurulan hakiki şahıs ticari pres sayısı yüzdelik 23 oranında azaldı. Ilk Teşrin 2021 ’üstelik, kapanan şirket sayısı 2020 yılının benzeri ayına bakarak yüzde 18,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 42,9 oranında arttı, kapanan gerçek kişi ticari pres sayısında yüzde 7,2 oranında azalış oldu. Iştirak ve kooperatiflerin yüzdelik 41 ’i İstanbul, yüzde 9,6 ’sı Ankara, yüzdelik 6’sı İzmir ’üstelik kuruldu. Bu kamer Bayburt ve Ardahan ’bile müşareket kuruluşu gerçekleşmedi. 2021 yılında toplam 90 bin 918 ortaklık ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 77 bin 973 limited şeriklik, mecmu sermayenin yüzde 55,2 ’sini, 11 bin 739 anonim şirket ise yüzdelik 44,8 ’ini oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, eylül ayına göre yüzde 13,8 oranında arttı.
Share: