Darphane, Hamit ve Reşat altınlarını yeniden basacak

İstanbul Kuyumcular Odası ’ndan (İKO) yapılan açıklamaya bakarak, İKO Başkanı Mustafa Atayık’ın Hamit ve Reşat altınlarıyla ilgilendiren piyasada yaşanan olumsuzlukları ortadan başlamak üzere Darphane üst yönetimiyle sürdürdüğü görüşmeler son verdi. Darphane, vatandaşın Reşat ve Hamit altınlarına olan ilgilerinden dünya, söz konusu altınların baştan basılması yönünde mesai başlattı. İKO Yönetimi, SMS marifetiyle sektörü konuyla ilgilendiren bilgilendirdi. SMS notunda ise şu bilgilere vadi verildi. “Darphane ve Nitelik Matbaası Umumi Müdürlüğü ile İKO Başkanı Mustafa Atayık aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde, Hamit ve Reşat altınlarının, piyasadaki hırçın sonuçlarını geciktirmek hesabına, imitasyon edilen ürünlerden fark edici özelliklere erbap olacak şekilde Darphane aracılığıyla basılarak sunma bodur zamanda piyasaya sürülmesine değişmeyen verilmiştir. Piyasaya sürüleceği tarih ise elan bilahare tarafımızdan açıklanacaktır. Bilgilerinize önemle duyurulur.”
Share: