KUL yer yağı fiyatlarını tenkis etmek üzere ulusal rezervden kullanmaya başlıyor

KÖLE, yüksek enflasyonla mücadele ederken, denk artışlarının temelinde yatan petrol fiyatlarını bile dizginlemeye çalışıyor. ABD’nin yer yağı fiyatlarını budamak amacıyla Asya’daki büyük ülkelerle birlikte eş güdüm içinde atmayı planladığı adımlar kapsamında millî rezervlerden petrol kullanmaya bugün başlaması bekleniyor. Reuters’e mütekellim tıpkı bilgi kaynağına göre, KÖLE Stratejik Yer Yağı Rezervi’nde mevcut aynı miktar yer yağı, “takas” işlemi ile piyasaya verilecek. Faziletli akaryakıt fiyatları ve enflasyondan tasalı olan seçmeni gelecek yılki Kongre seçimleri öncesinde terfih etmek talip ÇAKER Başkanı Joe Biden, Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya’dan KÖLE ile gelişigüzel rezervlerden piyasaya yer yağı sürmelerini istemişti.
Share: