Dalan Bankası ecnebi mülk mecburi kıymet oranını artırdı

Suret Bankası, yabancı mal zorunlu bedel oranlarında ayrım yaptı. Resmi Gazete’bile yayınlanan kararda, Tarz Bankası ecnebi para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz fakül artırdı. Vadesiz ve benzeri yıla kadar vadeli döviz hesapları için mecburi bedel oranı yüzdelik 23’e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan daha tafsilatlı döviz hesapları amacıyla zorunlu değer oranı yüzde 17 oldu. TCMB yapılan işlemle ilişkin namına “Alınan zorunlu denk kararı ile 1 Ilk Teşrin bakımından Türk Lirası cinsinden zorunlu bedel tesislerinin tahminî 13 milyar 900 milyon teklik, döviz ve altın cinsinden mecburi değer tesislerinin ise tahminî 3 bilyon 400 milyon dolar karşılığı tutarında artması beklenmektedir.” açıklamasında bulundu. Zorunlu bedel oranı; Tevdiat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak TCMB ’da bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu azamet TCMB tarafından kararlaştırılır. Zorunlu karşılıklar dünyalık politikasını uygulama ara bulucu olarak kullanılabilir. Eğer bankalar işsiz rezervlere cemaat değilse, zorunlu eşit oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri kavrayışsız çağırırlar ve bu durum para arzının azalmasına bozukluk olur. Zorunlu fiyat oranı düşürüldüğünde ise mecburi karşılıkların tıpkı kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür, bu da bankaların itimat tabanını artırır. Bankaların emniyet tabanın genişlemesi birlikte para arzının artmasına illet evet. Zorunlu değer oranının artırılması daralmacı para politikasına, oranın azaltılması ise genişlemeci mal politikasına işaret kırat. TCMB mecburi eşit oranı karşı aynı yıllık yayınladı. Zorunlu karşılıklara ilgilendiren Model Bankası’ndan yapılan açıklama şöyle: “TCMB, bedel istikrarı temel amacı doğrultusunda, akçasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması üzere zorunlu denk düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir. 1 Orak Ayı 2021 tarihinde açıklandığı için, Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden üretim edilmesi imkanı maksimum oranı yüzdelik 20 ’den yüzdelik 10 ’a düşürülmüş ve döviz cinsinden mevduat/katılım fonuna meri mecburi karşılık oranları tüm önel dilimlerinde 200 temel puan artırılmıştı. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden yapı edilmesi imkânının sonlandırılacağı üstelik zar edilmişti. Bu çerçevede, bahis konusu imkan 1 Ekim 2021 kuruluş tarihinde yüzdelik 10 ’dan yüzde 0 ’a düşürülerek sonlandırılacak olup, bire bir tarihte yürürlüğe kısaltmak amacıyla yabancı mal yatırım/ortaklık fonuna meri zorunlu bedel oranlarının cemi vade dilimlerinde 200 baz benek artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla birlikte, 1 Ekim 2021 tarihi bakımından Türk lirası cinsinden zorunlu kıymet tesislerinin tahminî 13 milyar 900 milyon Türk Lirası, döviz ve altın cinsinden mecburi fiyat tesislerinin ise tahminî 3 milyar 400 milyon BENDE doları karşılığı tutarında artması beklenmektedir.”
Share: