Küresel borçlarda Türkiye dünyadan artı ayrıştı

Koronavirüs salgının sırasında yaşanan kısıtlamalar ekonomiyi inatçı etkiledi. Ülkeler vatandaşları ve iş çevrelerinin ayakta durması üzere mütenevvi yardımlar yaparken tıpkısı zamanda salgınla dövüşmek için esenlik yatırımlarını artırdılar. Arsıulusal Para Enstitüsü (IIF), “Küresel Vecibe Monitörü” raporunu yayınladı. Rapora göre, toptan namus borcu tutarı bu yılın ikinci çeyreğinde 4 trilyon 800 milyar dolar artarak 296 trilyon dolara yükseldi. Toptan namus borcu tutarı, sabık yılın bire bir döneminde ise 270 trilyon 900 milyar dolar kendisine kaydedilmişti. Bu yılın önceki çeyreğinde gösterdiği hafif düşüşün arkası sıra global borçlar, yılın ikinci çeyreğinde rekor tazeledi. Global düyun, koronavirüs salgını öncesine bakarak 36 trilyon dolar arttı. Küresel borcun ülkelerin toplam GSYH’sine oranı ise bu dönemde yüzdelik 353’e gerileyerek salgının başlangıcından bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Küresel borcun bütün GSYH’ye oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 362 ile eksiksiz zamanların sunu faziletkâr seviyesine ulaşmıştı. Gelişmiş ekonomilerin toplam borcu, bu yılın ilk çeyreğinde 205 trilyon dolara yaklaşırken, Hindistan, Çin, Cenup Afrika, Brezilya ve Türkiye kabilinden gelişmekte olan ekonomilerin hep borçları ise 92 trilyon doların üstünde gerçekleşti. Hep borcun GSYH’ye oranı kaslı ekonomilerde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 418 olarak kaydedilirken, gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 250’den yüzdelik 246’ya geriledi. Namus Borcu birikimi sunu haddinden fazla Euro Bölgesi’nde artarken, bölgenin iki büyük ekonomisi Almanya ve Fransa’nın koronavirüs krizinde alışılagelen zamanlardan çok borçlanmasının etkisiyle bölgede bütün namus borcu ikinci çeyrekte 1 trilyon 300 milyar artarak 56 trilyon dolara yükseldi. Gelişmekte olan ülkelerden Çin’in borç seviyesi çabukça yükselirken, toplanmış sektörel takanak yılın ikinci çeyreğinde tahmini 2 trilyon 300 bilyon dolar artışla 55 trilyon doların üzerine çıkarak eksiksiz zamanların genişlik yüksek seviyesine ulaştı. Çin’in takanak birikimi farklı ülkelere göre çokça daha çabuk oldu. Türkiye’de ise borçların GSYH’ye oranları dikkate alındığında, yılın ikinci çeyreğinde sabık yılın tıpkı çeyreğine nazaran hanehalkına ilgilendiren borçlar 0,7 nokta azalışla yüzde 16,6’ya, mali olmayan şirketlere ilgilendiren borçlar 6,2 nokta düşerek yüzdelik 68,7’ye ve kamuya ilgili düyun 1,8 puan azalarak yüzdelik 39,8’e geriledi. Türkiye’de banka kabilinden mali şirketlere ilgilendiren düyun ise bu dönemde değiş göstermeyerek yüzde 27,8’de çakılı kaldı.