Bölük abonelerinin yüzdelik 80’inin faaliyet tüketimi önce kademeden

Yaklaşık 30,93 milyon aşiyan abonesinin günlük hareketlilik tüketimi 7 kilovatsaat ve altına denk geliyor. Faturada geçmiş kıraat ve son okuma arasındaki dönem sayısı başkalık gösterebilirken, hesaplamalar günce tüketim üzerinden yapılıyor. Türkiye’de kısaca 39 milyon aşiyan abonesinin yüzde 80’i günce 7 kilovatsaat ve şeş elektrik tüketimini havi ilk kademede düzlük alıyor. Işyar hazırlık şirketlerinin verilerinden derlenen bilgilere bakarak, elektrikte geçen yıl sonu itibarıyla ev sürdürümcü sayısı 39 milyonu buldu. Mesken abonelerinin tahminî 30,93 milyonunun hayatiyet tüketimi yıllık 2 bin 500 kilovatsaat ve altında hesaplandı. Bu kapsamda, bütün aşiyan abonelerinin tahminî yüzdelik 80’inin elektrik tüketimi günce 7 kilovatsaat ve altı tüketimi havi evvel kademeye kıymet geldi. Ev abonelerinin kalan yüzdelik 20’lik kısmı ise günlük 7 kilovatsaatin üstünde faaliyet tüketimiyle ikinci kademede bulunuyor. Elektrikte 1 Aile 2022 bakımından devreye giren kademeli tarifede ilk kademe amacıyla günlük 5 kilovatsaat istihlak limiti sınırlı, bu limitin üstünde küsurat tüketimlerin ikinci paye olacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen haftaki açıklamasıyla bahis konusu limit, günce 7 kilovatsaate yükseltildi. Faturaların hesaplanmasında günce 7 kilovatsaat değerinin dikkate alınması gerekiyor. Faturada önceki okuma ve sonuç kıraat arasındaki aktarılma sayısı fark gösterebilirken, hesaplamalar günce tüketim üzerinden yapılıyor. İlk aşama kapsamında kilovatsaat başı elektriğin fiyatı 1 lira 37 kuruş, ikinci kademede ise 2 teklik 6 kuruş üzerinden hesaplanıyor.
Share: