Para dünyasının açıktan kesim kuralları yenilendi

Resülmal Piyasası Kurulu’nun (SPK) uzaktan etiket tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda kesim ilişkisinin kurulmasına ait asıllar ve esasları belirlediği kullanılmamış tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. söz konusu tebliğin yayınlanması ile Envestisman Hizmet ve Faaliyetleri ile Canip Hizmetlere İlişkin Vesika ve Taşıt Düzeni Için Tebliğ‘inde da değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeler, aynı kamer sonradan yürürlüğe girecek. SPK’dan konuya ilgili yapılan açıklamada, enformatik teknolojilerinde yaşanan balaban gelişmelerle gelişigüzel finansal kuruluşların karşı karşıya gerçekleştirdiği işlemlerin alarga ve dijital ortamda yapılmasının kabil kuzuluk gelmeye başladığı tabir edildi.
Açıklamada koronavirüs salgını zımnında toplumsal duruluk kuralları ve hariç çıkma kısıtlamalarının uygulandığı süreçte, engin etiket tespiti yapılarak hesap açılabilmesi ve bu sayede işlemlerin gerçekleştirilmesinin, finansal piyasaların sekteye uğramadan çalışmasındaki öneminin belirginleştiği vurgulandı. Açıklamada, manifesto kapsamında ara bulucu alım ve portföy yönetim şirketlerine açıktan azrail edinimi imkanı getirildiği belirtilerek, bu süreçte uygulayabilecekleri engin etiket tespiti yöntemlerine ilişik asıllar ve esasların düzenlendiği bildirildi.
Tebliğin, almaç kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere müteveccih mesafeli olsun yahut olmasın, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden kayıtlı şeklin namına geçecek şekilde evet üstelik mesafeli adına itilaf ilişkisinin kurulmasına yönelik ilkeleri belirlediği aktarılan açıklamada, “Açıktan etiket tespiti ve mesafeli kendisine geçim akdedilmesi hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan riskler, teknolojik altyapı, bilgi sistemleri yönetimi bileşenlerine müteveccih bakir arama alanlarının bulunması ve azrail tanınmasında geçer not videoteyp üzere yıpranmamış kayıt unsurları dikkate alınarak envestisman hizmet ve faaliyetlerinin vesika taşıt düzeninde değişiklikler yapılması gerekmiştir.” değerlendirmesi yapıldı.