BDDK’dan erinç hile şirketleri yönetmeliği

Bankacılık Aranjman ve Bakı Kurumu ’nun (BDDK) “Yaşayış Dümen Şirketlerinin Yapılış ve Zindelik Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Üzerine Talimatname”i, Resmi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Iktisat Islah Paketi’nde meydan düz dirlik dalavere şirketlerinin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eylemler kapsamında, varlık idare şirketleri (VYŞ) üzere yıpranmamış bir sistemli oluşturularak degaje şümullü düzenlemeler yapıldı. Sektörde yaşanan akıbet dönemdeki gelişmeler üstelik dikkate alınarak karşılaşılan sorunların çözümü, ortaya sâdır ihtiyaçların karşılanması ve alacakların devrine ilişik sürecin dosdoğru yürütülmesi açısından standartlar belirlendi. Varlık dümen şirketlerinin; anonim şirket şeklinde kurulması, behre senetlerinin tamamının nama mukayyet ve akçe karşılığı çıkarılması ve tecim unvanında “Hayat Idare Şirketi” ibaresinin bulunması bünye şartları ortada düzlük aldı. Yeni yönetmelikle birlikte nakden ve rastgele soy muvazaadan açık yerine ödenmiş anamal tutarının 20 milyon liradan birkaç olmaması şartı, 50 milyon liradan beş altı olmaması şeklinde değiştirildi. Eskimemiş yönetmeliğe göre bulunan format bakımından BDDK gözaltı ve denetimine bağımlı bütün vezneci ve vezneci dışı mali kuruluşlar ile para-resülmal piyasaları ve sigortacılık alanında elektrik gösteren kuruluşların hoppadak boğunuk alacaklarının değil etken alacaklarının birlikte geçim hile şirketlerine satabilmesinin önü açıldı. Mali tüketicilerin korunmasına ve alacakların takibine müteveccih süreçler birlikte ayrıntılı şekilde yönetmelik kapsamına alındı. Buna bakarak yönetmeliğin ilişik maddeleri gereğince bildirimde bulunulmasına rağmen borcun ödenmediği hallerde formel dinlence günleri ve iş günleri dış görünmek için vakit kaybetmeden 09.00-20.00 saatleri ortada borçluyla iletişim kurulabilecek. Borçla ilişik çıkışlı olmayan üçüncü kişilere borçla ilgili seçkin şekilde hikmet verilemeyecek ve bu kişilerle iletişim kurulamayacak. Borçluya ulaşılamadığı durumlarda, kontrol sayısı günde arz çok 3, kanı sayısı ise 1 ile bağlı tutulacak. Borçluya ulaşıldığı ve konunun aktarıldığı durumlarda ise borçlunun vasıta altına alınmış rızası bulunmadıkça bire bir ahir aramaya kadar minimum 5 iş günü geçmesi gerekecek. Medyun olduğuna dayalı erinç dümen şirketinin elinde konkre belgeler olmadıkça borcunu kabul etmeyen, rastgele uzlaşmayı reddeden ve banko aranmak istemediğini çıplak ifade eden eşhas aranamayacak.
Share: