Sabık yıl Ar-Ge harcamalarına 14.3 bilyon lira ayırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yoluyla, güzeşte yıla ilişkin Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Cevap ve Harcamaları yayınlandı. Merkezi dalavere bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre 2020 yılında Ar-Ge faaliyetleri amacıyla gerçekleştirilen masraf 14 milyar 331 milyon liralık oldu. Bu sonuca göre merkezi hile bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının 5 trilyon 48 bilyon teklik  olan Gayrisafi Ancak İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı yüzde 0,28 kendisine kaydedildi. Bütçe saksı ödenekleri ana alınarak hesaplanan tahmini sonuçlara göre 2021 yılı merkezi dümen bütçesinden Ar-Ge üzere 18 milyar 339 milyon TL tahsis edildi. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik kazanç indirimi ve istisnalarının toplamı 2020 yılında 8 bilyon 334 milyon teklik oldu. Ar-Ge için merkezi hile bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-soylu erki hedeflere bakarak sınıflandırıldığında 2020 yılında yeryüzü çok Ar-Ge fonlaması yüzde 48,8 ile umumi bilgi gelişimi üzere üniversitelere yapıldı. Bu sosyo-kazançlı hedefi; sırasıyla yüzde 13,4 ile defans, yüzde 10,2 ile endüstriyel istihsal ve teknoloji, yüzdelik 6,7 ile erişim, uz iletişim ve özge altyapılar ve yüzdelik 5,9 ile terbiye strateji etti. Bütçe mebde ödenekleri esas alınarak yapılan hesaplamalara bakarak, 2021 yılında Ar-Ge üzere bildirme aşkın ödeneğin yüzde 44,6 ile umumi bilgelik gelişimi amacıyla üniversitelere ayrılacağı oranlama edildi. Defans yüzde 28,4 ile sosyo-ekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu hedefleri yüzde 7,9 ile sınai üretim ve teknoloji, yüzdelik 7,4 ile umumi hikmet gelişimi (gayrı kaynaklardan finanse edilen) ve yüzdelik 4,1 ile eğitim bilimi izledi.
Share: