Asgari ecir kararı Resmi Gazete’de

Minimum ücrete yapılan zam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’da yayınlandı. Asgari Sevap Tayin Komisyonu Kararı Tebliği’nde 4857 sınırlanmış gelişim Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Üzerine 1 dar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi gereğince, hizmet akdi ile müteharrik ve bu kanunun kapsamında olan yahut sıfır seçkin kalem işçinin minimum ücretini belirleme etmekle vazifeli Asgari Ecir Belirleme Komisyonu’nun 1 Çatlak’ta başladığı çalışmalarını 16 Çatlak’a kadar sürdürdüğü belirtildi. Komisyonun yaptığı dört güruh sonucunda milli seviyede biricik asgari ücretin tespitine düşünce birliğiyle, işçinin ayrımsız günlük normal faaliyet karşılığı minimum ücretinin birlikte 1 Ev 2022 ile 31 Ara 2022 tarihleri beyninde 166 teklik 80 kuruş yerine tespitine düşünce birliğiyle karar verildiği bildirildi. Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en bir iki ecir olduğu vurgulanarak, “Minimum ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ecir Yönetmeliği uyarınca asgari sevap, mukataa ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında komisyonumuz, bu çerçevede tıpkı değişmeyen alınması üzere çalışmış, işçilerin kesim şartları ve 2022 yılı pahalılık hedefi üzere faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede akım eden komisyonumuz, işçinin günlük minimum ücretini 1 Ev 2022 – 31 Mesafe 2022 tarihlerinde 166 liralık 80 kuruş olarak belirlemiştir. Minimal Ücret Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi gereğince, Asgari Sevap Tayin Komisyonu’nca belirlenen minimal ecir, Resmi Gazete’üstelik yayımlandığı tarihi izleyen ayın geçmiş gününden itibaren yürürlüğe girecektir.” ifadeleri düzlük aldı.
Share: