Asansör servislerinde eskimemiş yönetmeliğe uymayanlara ceza getirildi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) aracılığıyla sunulan belgesi olmayanlara, belgesi olup as sonrası bakım vermeyenle müteveccih uygulamalarda elan dinsiz kavait getiren talimatname vakit kaybetmeden servisleri değil apartman sorumlularını de bağlıyor. Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı marifetiyle hazırlanan Asansör İşletme ve Hizmet Yönetmeliğinde Başkalık Yapılmasına Dair Talimatname, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, TSE tarafından TSE Hizmet Uzluk Belgesi askıya alınan yahut tahrip edilen asansör monte eden veya onun yetkili servisi, asansörlere yönelik hizmet, onarım ve servis hizmeti sunamayacak. Bina sorumlusu, asansörün tehlikesiz aynı şekilde çalışmasını keşfetmek üzere asansör kurgu fail veya onun izinli servisi ile hizmet sözleşmesi imzalamaktan, bakımını yaptırmaktan ve hizmet ücretinin ödenmesinden mesul olacak. Yönetmeliğe uymaz akıntı eden asansör monte eden veya onun izinli servisine, bina sorumlusuna yahut intaç maliklerine, servis teknik sorumlusuna ve asansör yaptırıcısına, 1705 basit Yasa uyarınca yönetsel nakdî ceza uygulanacak. Yönetmelik gerekliliklerini sağlamayan asansör monte eden yahut onun çıkışlı servisinin endüstriyel ve ticari faaliyetleri 1705 basit Yasa uyarınca durdurulacak. Tamlanan süre içerisinde ait idareye tescil başvurusunu yapmayan veya asansörü ait idareye tescil ettirmeyen asansör kurup takma edene 7223 çevrilmiş Kanunda öngörülen yönetimsel nakdî ceza uygulanacak. Yönetmelikte tamlanan satış sonrası hizmetlere ilgili koşullar ile yetkili servisle ilişkin şartları sağlamayan asansör montaj edene yahut onun yetkili servisine 1705 dar Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanacak.
Share: