Fukuşima’daki meful atılmış akarsu denize denetlenerek salıverilecek

Japonya hükümeti, Fukuşima Dai-içi’deki radyoaktif spesifik meful atılan suyun denize boşaltılmasının denetlenmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile mutabakata vardığını açıkladı. Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine bakarak, sözleşme kapsamında Japonya ve UAEA, nükleer santraldeki kenarlı suyun denize salıverilmesinin denetlenmesinde teşrikimesai yapacak. Güvenlik mevzuatının denetlenmesini içeren iş birliği kapsamında UAEA üyesi ülkelerden seçme uluslararası ünlü uzmanlardan tıpkı danışman astronomi oluşturulacak. Astronomi, santralci işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının suyun salıverilmesine yönelik kredibilite ve şeffaflığını denetleyecek, sonuçları kamuoyuna duyuracak. Japonya Başbakan Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl evvel meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki suyun denize boşaltılacağını nisan ayında açıklamıştı. Tokyo hükümetinin kararına bitişik ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan aksülamel gösterirken ESIR “anlayışla karşıladığını”, UAEA ise desteklediğini açıklamıştı. Santralde beis gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf akarsu zarfında oluşan ışın etkin maddeler, Mütekâmil Likit İşleme Sistemi (ALPS) yardımıyla trityum materyali haricinde ayrışıyor. Tesislerde koruma görevlisi edilen ve gün günden çoğalma gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su ambarlama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.
Share: