AÖF çevrim sonu sınavı tarihleri 2021-2022: AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 tedrisat yılı sonbahar dönemi açıklık sınavları, 27-28 Teşrinisani tarihlerinde düzenlendi. Rum Üniversitesi eliyle gerçekleşen vize imtihan sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından AÖF sınav mürur puanları ve bitiş sınavı tarihleri gündeme geldi. Vize sınavında istedikleri notu alamayan öğrenciler, tıpkı ahir sınavda alacakları nokta ile ders notlarını hesaplayarak ön hikmet edinecek. AÖF değerlendirme sistemi esaslarına bakarak vize notunun yüzde 30’u, zaman sonu sınav notunun ise yüzdelik 70’i alınarak kod notu belirlenecek. Olur, AÖF sonbahar dönemi final sınavları ne ant yapılacak? AÖF birçok puanla geçilir ve ders geçme puanı nedir? İşte 2021-2022 AÖF devir sonu sınavı tarihleri… 2021-2022 AÖF akademik takviminde saha düz bilgilere göre, sonbahar dönemi devir sonu sınavları, 08-09 Karı 2022 tarihleri ortada gerçekleştirilecek. Darülfünun tarafından yayınlanan açıklamada, vecibe uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların Sükse Notu’na katkısı; vize notunun %30’u, vazife notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50 olduğu bildirildi.Elde edilen son ile ayrımsız sorunun puan değeri çarpılarak imtihan notu hesaplanır. Sınav notu sıfırın altındaysa bu gömlek sıfır olarak akseptans edilir. ”Sükse Notu”, çevrim içi notları ile ahit sonu imtihan notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönme içi notları; ara sınav, bodur imtihan, yavuklu sınav, ödev ve kullanışlı çalışmalara verilen notlardan oluşur. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, çağ sonu sınav notunun %70’i alınarak ”Başarı Notu” hesaplanır. Vecibe uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların Sükse Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, ahit sonu imtihan notunun %50’sidir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programındaki tedrisat dili Türkçe olan derslerin sınavlarından alınan notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %30’u, dönüş sonu imtihan notunun ise %70’idir. Tedrisat dili İngilizce olan derslerin sınavlarından alınan notların “Sükse Notu”na katkısı ise; vize notunun %40 ’ı, bölüm sonu sınav notunun ise %60’ıdır. Sükse Notu’nun hesaplanmasında, virgülden sonraları iki rütbe gösterilir. Merkezî Açıköğretim ve Açıktan Tedrisat Programlarında, ibret bazında ”Muvaffakiyet Notu” alt sınırı uygulanır.”Muvaffakiyet Notu” ast sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. 30 ve üzerinde Sükse Notu’na ehil öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar ibret uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) mektepli sayısı 30 ve üstünde ise aşağıdaki üzere yapılır: (a) Muvaffakiyet Notu 30 ve üzerinde olan öğrencilerin puanları normalleştirilmiş z değerlerine dönüştürülür. Bu amaçla birim normal bozgun amacıyla müstahzar olan z tablosundan yararlanılır. Normalleştirilmiş z değerleri bulunurken ilk öğrencinin puanının bulunduğu gruptaki sükse yüzdesi hesaplanır. Bu yüzdeye değer gelen z değeri, z tablosundan yararlanılarak belirleme edilir. (b) Oluşan alışılagelen bozgun, normalleştirilmiş z değerlerine dayalı olarak 10 adet makbul bulunduğundan 10 dilime ayrılır. (c) Öğrenci sayısının 30 ve beden olduğu durumlarda beherglas dilimin harf notu karşılığı, normalleştirilmiş z değerlerine göre atanır. Öğrencinin Sükse Notu’nda ”Sükse Notu” ve ”Harf Notu” açıklandıktan sonraları ayrımsız başkalık bahis konusu olduğunda; (a) Öğrencinin bakir ”Sükse Notu” 30’un altında ise mektepli FF ”Harf Notu” ile değerlendirilir.
Share: