AÖL sınavları hangi zaman, saat kaçta başlayacak? 2021-2022 AÖL online imtihan antre ekranı

Ortaöğretim eğitimine haricen devam eden öğrencilerin pusat olduğu Zahir Tedris Lisesi (AÖL) 1. gün sınavları için beklenen hafta geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) sadık Boş Öğretim Lisesi’nin 2021-2022 eğitim tedrisat yılına ait imtihan takvimine göre, AÖL 1. gün sınavları, 4 Mabeyin 2021 Cumartesi günü başlayacak ve 10 Açıklık 2021 Cuma günü sona erecek. AÖL sınavı beher öğüt için ayrı tevessül etmek üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek, imtihan takvimi içerisinde istediği biraz dersin sınavına başlanabilecek. Sınavda her bir dersin testi üzere 25 an süre uygulanacak. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya kafasız devir yapamayacak. Boş tedris sınavlarına ortaklık sağlayacak öğrenciler, ”AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. Mavera yandan AÖL online sınav giriş ekranı de sorgulanan konular beyninde yerini aldı. İşte 2021-2022 AÖL online imtihan antre ekranı… Bariz Tedris Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Gün Sınavları, aolweb.aol.meb.gov.tr sayfasında 04 Ara 2021 tarihi saat 09:30’dan – 10 Fasıla 2021 tarihi saat 23:59’a kadar online (çevrim içi) yerine yapılacak.Öğrenciler seçmiş olduğu benzeri dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu farklı dersin sınavına şipşak iletilmek zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği beş on özge dersin sınavına başlayabilir. 2. Online Sınavla ait kendisine, Ölçme Yorum ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2021 çağ ve 21060217 mahdut yazılarına bakarak; Milli Eğitim Bilimi Müdürlüklerince, “…İnternet erişimi sıfır öğrenciler eliyle irade edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet mevcut ekol/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Sakat öğrenciler marifetiyle murat edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek eş/hastanede yahut belirlenen okul/gelgel müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması…” şeklinde İl/İlçe Milli Yetişek Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte mevcut öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Bilimi Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir. 3. Imtihan öncesinde sınav sistemine erişim üzere geçer not tarayıcı penceresi dışında tamam icraat kapatılacak, imtihan sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye intikal yapılmayacaktır.Imtihan anında bambaşka tıpkı izlence, tarayıcı veya süje açılması hâlinde öğrenciye uyartı mesajı verilecek, açılan izlence, tarayıcı yahut sayfanın kapatılmaması yerinde öğrencinin o derse ilgili sınavı bozma edilecektir. Öğrencilerimizin el telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri bile sınavdan önceki kapatmaları gerekmektedir. 4. Sınavın evvel günü yaşanabilecek yoğunluktan âlem öğrencilerimizin, sınavın önce haset değil bile imtihan takvimi içerisinde ilerleyici günlerde, alelhusus hafta sonu imtihan ekranlarına girmeleri henüz akıllıca olacaktır. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) alternatifli ve her bir ders üzere ayrı oluşmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda beher dersin testi için 25 dk. müddet uygulanacaktır. 5. Seçilen derse ait imtihan, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonradan, istifham sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve küsurat süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu adına ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.  Öğrenciler, cevap verdikleri soruya izansız dönüş yapamayacaklardır. Öğrenciler, istedikleri ahit sınavı bitirebileceklerdir.sonunda herkes tarafından sınav bitirilecek ve yorum buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ilişik sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir. 6. Imtihan öncesinde sınav sistemine muvasala amacıyla beğenilen tarayıcı penceresi dışında tamlık icraat kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında seçme pencereye geçiş yapılmayacaktır. Antrparantez arka planda müteharrik ve genel ağ bağlantısı kullanan çalışmalar varsa bunlar üstelik kapatılacaktır. Sınav anında ayrıksı ayrımsız izlence, tarayıcı yahut bahis açılması hâlinde öğrenciye uyartı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı yahut sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ilgili sınavı iptal edilecektir..
Share: