5G bitiren pazarı 2030 yılında 31 trilyon dolara çıkacak

yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan ve kullanıcılara akim tehirli erdemli hızlı genel ağ sunmayı vadeden 5G teknolojisi, bibi birçok ülkede imtihan ediliyor. Ericsson ConsumerLab ’ın hazırladığı akıbet araştırma ise bu teknolojinin gelecekte hangi büyüklüğünde şişman aynı potansiyele sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Şirketin hazırladığı kullanılmamış “5G Tüketici Potansiyelinden Intifa” raporuna bakarak 5G mütemmim pazarı, 2030 yılına kadar dünya çapında 31 trilyon dolara büyüklüğünde çıkma. Tıpkı rapora bakarak, bildirişim servis sağlayıcıları bile 3,7 trilyon dolar kazanç elde edecek. Rapora göre, en özellikle oyunlar tutmak için aksata, eğitim bilimi, uzaktan mesai ve üretkenlik kadar alanlardaki ayrıntılı medyaya müteveccih bitiren harcamalarının yarısından fazlasını, artırılmış soy hizmetlerine yapılan harcamaların oluşturacağı öngörülüyor. Raporda ayrıca, bildirişim servis sağlayıcıların tüketicileri 5G kullanmaya motivasyon ederek, kullanıcı başına yüzde 34 daha fazla 5G sayı farkı geliri (ARPU) elde edebileceği öngörülüyor. Koronavirüsün el açtığı ekonomik zorluklara rağmen, önümüzdeki 5 yıl boyunca balaban şirketlerin yüzdelik 72 ’si 5G ’ye envestisman yapacak. Antrparantez işletmelerin dijitalleşmeyi tacil arayışına yönelmesiyle alay malay, önümüzdeki üç sene boyunca yatırımlarda acul bir yükseliş oranlama ediliyor. Araştırmadaki şirketlerin üçte biri, önümüzdeki 3 sene ortamında 5G ’ye envestisman yapmadıkları takdirde rakiplerinin onları geçmesinden korkuyor. Şirketlerin 5G teknolojisini benimsemesinin uğrunda ise bazı engeller var. Söz Gelişi değişmeyen vericilerin yüzdelik 28 ’i, site merkezleri dışında ana altyapı uygunluğunun bağlı olmasından yakınıyor. Ayrıca yüzde 17 ’lik benzeri inikat, zat şirketlerindeki karar vericilerin 5G ’yi anlamamasını, yüzdelik 14 ’lük uyuşma ise kendilerinin bu konuda yeterince bilgiye erbap olmamasını heybetli tıpkısı engel olarak kabul ediyor. Uygulayım Bilimi satın alanların beşte birinden dahası ise (%22), 5G ’yi uygulamaya koymanın işletmeleri üzere şu anda tıpkısı evleviyet olmadığını belirtiyor.