358 mektepli lisansüstü tahsil amacıyla ev dışına gönderilecek

Milli Yetişek Bakanlığı’nın genel ağ sitesinden yapılan duyuruya bakarak, 1416 sayılı Yasa kapsamında Vekâlet tarafından düzenlenen, Sınırlı Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Amacıyla Gönderilecek Adayları Seçilmiş ve Dolap (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları hesabına 200, diğer kamu çekicilik ve kuruluşları namına 158 koyulmak üzere, 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için ancak dışına gönderilecek. Türkiye’nin kalifiye âdem kaynağı ihtiyacını bloke etmek üzere resmi burslu statüde lisansüstü tahsil çalmak amacıyla mikro dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı darülfünun ve 13 ayrımlı kamu kurumu namına tahsil görecek. Bu öğrenciler, mikro dışında faziletkâr lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini namına deklare etmek etmek üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak. Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 beyninde REBUS’un (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) “https://rebus.meb.gov.tr” adresinden yapacak. Konuyla ilişik mufassal bilgelik ahzetmek isteyen adaylar, MEB Yükseköğretim ve Güçlükle Dışı Terbiye Umumi Müdürlüğünün “https://yyegm.meb.gov.tr” genel ağ adresinde yayımlanan YLSY başvuru ve tercih kılavuzunu inceleyebilecek. Vekillik eliyle, 1929’da yürürlüğe giren yasa kapsamında, üniversitelerin ve amme kurumlarının eksper öge ihtiyacını eğlemek amacıyla güçlükle dışına burslu öğrenci gönderme işlemleri başlatıldı. Başlangıcından bugüne büyüklüğünde 20 binden aşkın mektepli, burs almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeri yerine halen 4 bin 312 mektepli, 50 değişik ülkede öğrenim görüyor.
Share: