11. derslik öğüt konuları ve müfredatı 2021-2022

Milyonlarca mektepli için okula bölüm zili çaldı. Etraflı benzeri aranın ardından ekol sıralarına dönen öğrenciler, ders konuları ve müfredata dayalı araştırmalara başladı. Ahenktar tekrar düzenlemek ve konuları kaçırmamak amacıyla teferruat takibi öğrenciler için ehemmiyet taşıyor. Evet 11. sınıfta ne dersler var? 11. derslik dersleri hangileri? İşte ortaöğretim 3 (11. sınıf) dersleri 2021 2022 11. derslik müfredatı… 1. Birim: Trigonometri 2. Vahit: Çözümlemeli Geometri 3. Birim: Fonksiyonlarda Çalışmalar 2.DÖNEM 4. Ünite: Muadele ve Müsavatsızlık Sistemleri 5. Ünite: Çember ve Ofis 6. Vahit: Feza Hendese 7. Vahit: Olasılık   1. Birim: Methal 2. Birim: Hikaye 3. Ünite: Türkü 4. Birim: Yazı 2.DÖNÜŞ 5. Ünite: Arkadaşça ve Köşe Yazısı 6. Vahit: Hikâyeleme 7. Ünite: Temaşa 8. Ünite: Tenkit 9. Vahit: Kavuşma/Röportaj   1. Birim: Bukağılık ve Debi 2. Vahit: Hareketlilik ve Manyetizma 2.AHIT 2. Birim: Zindelik ve Manyetizma   1. Birim: Çağdaş Atom Teorisi 2. Ünite: Gazlar 3. Birim: Nakit Çözeltiler ve Çözünürlük 2.ÇAĞ 3. Birim: Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük 4. Ünite: Kimyevi Tepkimelerde Erke 5. Ünite: Kimyevi Tepkimelerde Yordam 6. Vahit: Kimyevi Tepkimelerde Dara   1. Birim: İnsan Fizyolojisi 2. PERIYOT 2. Ünite: Komünite ve Nüfus Ekolojisi   1. Ünite: Doğal Sistemler 2. Vahit: Beşeri Sistemler 2.DOLAŞMA 2. Birim: Beşeri Sistemler 3. Birim: Global Düz: Bölgeler ve Ülkeler 4. Birim: Kasaba ve Cemiyet   1. Birim: Değişen Acun Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2. Birim: Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 3. Birim: Arsıulusal İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 2.DÖNÜŞ 3. Ünite: Arsıulusal İlişkilerde Abra Stratejisi (1774-1914) 4. Ünite: Devrimler Çağında Mütebeddil Şevket-Sosyete İlişkileri 5. Vahit: Resülmal ve Emek 6. Vahit: XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Yevmi Hayat   1. Birim: Sosyolojiye Antre 2. Vahit: Birey ve Sosyete 3. Vahit: Sosyal Yapı 4. Vahit: Toplumsal Varyasyon ve Gelişme 2.ÇEVRIM 5. Vahit: Cemiyet ve Ekin 6. Ünite: Toplumsal Kurumlar   1. Vahit: Psikoloji Bilimini Tanıyalım 2. Ünite: Psikolojinin Esas Süreçleri 2.DÖNME 3. Ünite: Öğrenme, Us, Hatır 4. Vahit: Ruh Sağlığının Temelleri   1. Vahit: MÖ 6. Çağ – MS 2. Asır Felsefesi 2. Ünite: MS 2. Asır – MS 15. Çağ Felsefesi 2.PERIYOT 3. Birim: 15. Asır – 17. Çağ Felsefesi 4. Ünite: 18. Yüzyıl – 19. Çağ Felsefesi 20. Asır Felsefesi   DÜNYA VE AHİRET DÜZEY ’DAKIKA ’A GÖRE HZ. MUHAMMED KUR ’DAKIKA ’BIRLIKTE BAZI KAVRAMLAR 2.ÇEVRIM İNANÇLA İLGİLİ MESELELER YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK
Share: